Stovėjimas ribotą laiką

Susiduriant su parkavimo vietų trūkumo problema, miestuose daugėja mokamų bei leidžiančių palikti automobilį ribotą laiką stovėjimo aikštelių. Šios aikštelės ženklinamos 529 ženklu, jame nurodant leistiną stovėjimo laiko trukmę. Dažniausiai šis ženklas yra naudojamas prekybos centrų aikštelėse, prie paslaugas teikiančių įstaigų ar parduotuvių. Tokiu ženklu pažymėtoje stovėjimo vietoje palikus savo automobilį, svarbu nepamiršti nurodyti atvykimo laiko - užrašyti ant lapelio ir palikti automobilio salone gerai matomoje vietoje už priekinio stiklo arba naudoti specialų "laikrodį" (KET 149 p.).

Stovėjimas ribotą laiką
529 ženklas. Stovėjimo ribotą laiką vieta. Stovėjimo vieta, kurioje motorinėms transporto priemonėms leidžiama stovėti ne ilgiau, negu nurodyta, išskyrus skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtas transporto priemones.


Baudos

Sustojimas ir stovėjimas nesilaikant kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų užtraukia vairuotojams baudą nuo 30 iki 90 eur.

Tęsti toliau  
Komentarai

0 comments