Posūkių signalų rodymas važiuojant atbuline eiga

Šį reikalavimą žino ne kiekvienas net ilgametę vairavimo patirtį turintis vairuotojas - posūkių signalai rodomi ne tik atliekant posūkius kai važiuojate į priekį, bet ir judant atbulomis kai manevruojate į kairę ar dešinę (pavyzdžiui - parkuojantis). Jei važiuojate atbuline eiga tiesiai - nerodomas joks įspėjamasis signalas.

Posūkio signalo naudojimas važuojant atbuline eiga

Posūkio signalo naudojimas važuojant atbuline eiga.

Vairuotojas privalo kitus eismo dalyvius įspėti rodydamas posūkio signalą prieš pradėdamas važiuoti ir prieš sustodamas, prieš persirikiuodamas, prieš lenkdamas ir baigdamas lenkti, prieš apvažiuodamas kliūtį ir baigdamas ją apvažiuoti, prieš sukdamas į dešinę ar kairę, prieš apsisukdamas, išvažiuodamas iš sankryžos, kurioje eismas vyksta ratu (KET 82 p.).

Baudos

KET nustatytos įspėjamųjų signalų naudojimo tvarkos pažeidimas užtraukia vairuotojams baudą nuo 30 iki 90 eur.

Tęsti toliau  
Komentarai

2 comments