Specialiųjų transpoto priemonių pirmenybė

Keliuose, kur eismui abiem kryptimis yra ne daugiau kaip 4 eismo juostos, abiejomis kryptimis važiuojantys vairuotojai privalo nedelsdami pilnai sustoti dešiniajame kelkraštyje, kai jo nėra, – prie dešiniojo važiuojamosios dalies krašto ir duoti kelią artėjančioms specialiosioms transporto priemonėms su įjungtais mėlynais ir raudonais (arba tik mėlynais) švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais (KET 12 p.). Dažna vairuotojų daroma klaida - transporto priemonės greičio sumažinimas ir judėjimas toliau, pilnai nesustabdžius automobilio ir nepalaukus kol specialioji transporto priemonė pravažiuos.

Kada praleisti policiją ar greitają

Keliuose su skiriamąja juosta sustoti privalo tik ta pačia kryptimi judančios transporto priemonės.


Jei specialioji transporto priemonė važiuoja tik su įjungtais švyturėliais - sustoti ir duoti kelio nereikia. Taip pat kelio duoti nereikia keliuose su skiriamąja juosta jei važiuojate priešinga kryptimi nei specialioji transporto priemonė.

Pro stovinčią specialiąją transporto priemonę su įjungtu mėlynu ir raudonu arba tik mėlynu švyturėliu vairuotojas privalo važiuoti tokiu greičiu, kad prireikus galėtų tuoj pat sustoti nesukeldamas pavojaus kitiems eismo dalyviams (KET 187 p.).

Baudos

Reikalavimo duoti kelią nesilaikymas užtraukia vairuotojui baudą nuo 90 iki 140 eur su teisės vairuoti atėmimu nuo 2 iki 4 mėnesių.

Tęsti toliau  
Komentarai

0 comments