Pasišalinimas iš eismo įvykio vietos

Dažnai pasitaikanti situacija - eismo įvykis stovėjimo aikštelėje, kai statant automobilį į stovėjimo vietą (ar išvažiuojant iš jos), užkliudoma kita transporto priemonė, o jos vairuotojo nėra. Ką daryti? Siūlome du sprendimo variantus:

  • Jei galite identifikuoti automobilio vairuotoją (pavyzdžiui matote įmonės logotipą ar telefono numerį ant durelių) arba turite laiko palaukti prie automobilio kol vairuotojas ateis - tuomet kartu su kito automobilio vairuotoju užpildykite eismo įvykio deklaraciją. Ją užpildžius, privaloma eismo įvykį užregistruoti draudimo bendrovėje per 3 kalendorines dienas. Tai galima padaryti internetu, telefonu arba nuvykus į artimiausią draudimo bendrovės padalinį.
  • Jei automobilio vairuotojo nesulaukiate - pranešti apie eismo įvykį policijai trumpuoju pagalbos telefonu 112 (KET 222 p.). Policija imsis veiksmų surasti automobilio savininką su kuriuo užpildysite eismo įvykio deklaraciją. Jei savininko nepavyks rasti - užregistruos eismo įvykį. Užregistravus įvykį, kaltininkas sulauks įspėjimo arba baudos iki 30 eur, tačiau tai yra keletą kartų mažesnė atsakomybė nei pasišalinus iš eismo įvykio vietos.

Ko daryti nevertėtų? Palikti raštelio apgadinto automobilio savininkui. Nukentėjusysis gali nerasti raštelio arba net ir radęs primiau paskambinti policijai, o ne jums, tuomet jūsų veiksmai bus laikomi kaip pasitraukimas iš eismo įvykio vietos ir pasekmės - ne pačios maloniausios.


Eismo įvykio deklaracija pildoma jeigu:

  • eismo įvykio metu nežuvo ir nebuvo sužeistas žmogus;
  • su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai sutaria dėl eismo įvykio aplinkybių;
  • į eismo įvykio vietą nekviečiama policija.

Su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai privalo eismo įvykio deklaracijoje nubraižyti eismo įvykio schemą, aprašyti eismo įvykio aplinkybes ir duoti visiems su eismo įvykiu susijusiems eismo dalyviams pasirašyti.

Eismo įvykio deklaracija avarijaUžpildytos eismo įvykio deklaracijos pavyzdys. Jei jos neturite įvykio aplinkybes galite aprašyti švariame popieriaus lape.


Jeigu nė vienas su eismo įvykiu susijęs eismo dalyvis neturi eismo įvykio deklaracijos, eismo įvykio aplinkybės gali būti aprašomos ir eismo įvykio schema nubraižoma švariame popieriaus lape, kuriame nurodomi su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai, transporto priemonės, eismo įvykio liudininkai, pateikiama informacija ir eismo įvykio aplinkybės patvirtinamos su eismo įvykiu susijusių eismo dalyvių parašais (KET 220 p.).

Jeigu dėl eismo įvykio aplinkybių nesutariama, su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai kviečia policiją į eismo įvykio vietą.

Baudos

Pasitraukimas iš eismo įvykio vietos, kai vairuotojas yra su juo susijęs, užtraukia baudą vairuotojams nuo 600 iki 850 eurų su galimu teisės vairuoti atėmimu nuo 1 iki 3 metų.

Kai padaryta žala yra didelė, vairuotojo pasitraukimas iš eismo įvykio vietos užtraukia baudą nuo 850 iki 1500 eurų su galimu teisės vairuoti atėmimu nuo 1 iki 3 metų.

Tęsti toliau  
Komentarai

0 comments