1.6.1. Važiavimo per lygiareikšmes ir nelygiareikšmes nereguliuojamas sankryžas taisyklės. Galimos klaidos ir grėsmė eismo saugumui

Važiavimo per lygiareikšmes nereguliuojamas sankryžas taisyklės.

154. - Nelygiareikšmių kelių sankryžoje šalutiniu keliu važiuojantis vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, artėjančioms prie sankryžos pagrindiniu keliu.


Pagrindinis kelias yra žiede, raudono automobilio vairuotojas privalo praleisti mėlyno automobilo vairuotojaKlausimas: kokia eilės tvarka automobilių vairuotojai važiuos per sankryžą ?

Pagrindiniame kelyje randasi mėlyno ir žalio automobilių vairuotojai.
Mėlyno automobilio vairuotojas važiuos per sankryžą pirmas.
Žalio automobilio vairuotojas važiuos per sankryžą antras.
Liko du automomobiliai: geltono automobilio vairuotojas ir Jūsų automobilis.
Geltono automobilio vairuotojas važiuos per sankryžą trečias.
Jūsų automobilis važiuos paskutinis.

.

Klausimas: kurio automobilio vairuotojas važiuos per sankryžą pirmas?
Pagrindiniame kelyje randasi geltonas ir Jūsų automobils.
Jūs važiuosite per sankryžą pirmas.


155. - Lygiareikšmių kelių sankryžoje vairuotojas privalo duoti kelią iš dešinės artėjančioms transporto priemonėms.


Raudono automobilio vairuotojas turi pirmumo teisę, mėlyno automobilio vairuotojas privalo praleisti, nes jam kliūtis iš dešinės


Kai automobilių trajektorijos nesikerta galima važiuoti kartu


Mėlyno automobilio vairuotojas važiuos per sankryžą pirmas, jis neturi kliūties iš dešinės


Klausimas: kokia eilės tvarka automobilių vairuotojai važiuos per sankryžą ?
"3" automobilio vairuotojas neturi kliūties iš dešinės, jis važiuos pirmas.
Liko trys automomobiliai: "1","2","4".
"4" automobilio vairuotojas neturi kliūties iš dešinės, jis važiuos antras.
Liko du automobiliai: "1" ir "2", jie važiuos kartu.
Atsakymas: "3", "4", "1" ir "2" kartu.


Klausimas: kurio automobilio vairuotojas važiuos per sankryžą paskutinis ?
Žalio automobilio vairuotojas nuvažiuos iki sankryžos vidurio ir sustos, tam kad praleisti mėlyno ir geltono automobilio vairuotojus.
Mėlyno automobilio vairuotojas važiuos per sankryžą pirmas.
Geltono automobilio vairuotojas važiuos per sankryžą antras.
Atsakymas: žalio automobilio vairuotojas važiuos per sankryžą paskutinis.


Klausimas: kokia eilės tvarka automobilių vairuotojai važiuos per sankryžą ?
Pirmas važiuos per sankryžą "2" automobilio vairuotojas, jam nėra kliūties iš dešinės.
Antras važiuos per sankryžą "3" automobilio vairuotojas, jam nėra kliūties iš dešinės.
Paskutinis važiuos per sankryžą "1" automobilio vairuotojas
Atsakymas: "2", "3", "1".


Klausimas: kokia eilės tvarka automobilių vairuotojai važiuos per sankryžą ?
Pirmas važiuos per sankryžą "3" automobilio vairuotojas, jam nėra kliūties iš dešinės.
Antras važiuos per sankryžą "1" automobilio vairuotojas, jam nėra kliūties iš dešinės.
Paskutinis važiuos per sankryžą "2" automobilio vairuotojas
Atsakymas: "3", "1", "2".


Klausimas: kokia eilės tvarka automobilių vairuotojai važiuos per sankryžą ?
Atsakymas: Visi automomolių vairuotojai važiuos per sankryžą vienu metu.


Klausimas: kokia eilės tvarka automobilių vairuotojai važiuos per sankryžą ?
Pirmas važiuos per sankryžą "2" automobilio vairuotojas, jam nėra kliūties iš dešinės.
Antras važiuos per sankryžą "3" automobilio vairuotojas, jam nėra kliūties iš dešinės.
Paskutinis važiuos per sankryžą "1" automobilio vairuotojas
Atsakymas: "2", "3", "1".


Važiavimo per nelygiareikšmes nereguliuojamas sankryžas taisyklės

156. - Jeigu sankryžoje keičiasi pagrindinio kelio kryptis, pagrindiniu keliu važiuojantys vairuotojai vieni kitų atžvilgiu turi laikytis važiavimo per lygiareikšmių kelių sankryžas taisyklių. Šių taisyklių vieni kitų atžvilgiu turi laikytis ir vairuotojai, važiuojantys šalutiniais keliais.


Klausimas: kas važiuos pirmas ?
Mėlyno automobilio vairuotojas ir Jūsų automobilis randasi pagrindiniame kelyje.
Jums nėra kliūties iš dešinės.
Atsakymas: Jūs važiuosite pirmas.


Klausimas: kokia eilės tvarka automobilių vairuotojai važiuos per sankryžą ?
"1" ir "2" automobilių vairuotojai randasi pagrindiniame kelyje.
"1" automobilio vairuotojui nėra kliūties iš dešinės, jis važiuos per sankryžą pirmas.
"2" automobilio vairuotojas važiuos per sankryžą antras
Liko šalutiniame kelyje du automobiliai: "3" ir "4".
"3" automobilio vairuotojui nėra kliūties iš dešinės, jis važiuos per sankryžą trečias.
Atsakymas: "1", "2", "3", "4".


157. - Sukdamas į kairę (apsisukdamas), vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms lygiareikšmiu keliu priešinga kryptimi tiesiai arba į dešinę, o sankryžoje, kurioje leidžiama lenkti, – ir lenkiančioms transporto priemonėms.


158. - Sukdamas sankryžoje į kairę arba į dešinę, vairuotojas privalo duoti kelią eismo dalyviams (dviračių vairuotojams ir kitiems), kertantiems važiuojamosios dalies, į kurią jis suka, eismo juostas. Sukdamas į kelią su viena eismo juosta kiekviena kryptimi, vairuotojas privalo duoti kelią eismo dalyviams (dviračių vairuotojams ir kitiems), kertantiems bet kurią važiuojamosios dalies, į kurią jis suka, eismo juostą.


159. - Jeigu vairuotojas negali nustatyti, kokia kelio danga, o pirmumo ženklų nėra, jis turi elgtis taip, lyg važiuotų šalutiniu keliu.


160. - Draudžiama įvažiuoti į važiuojamųjų dalių sankirtą, jeigu joje ar už jos yra kliūtis, kuri priverstų vairuotoją sustoti sankryžoje ir trukdyti kitų transporto priemonių eismui.


161. - Įsijungus leidžiamajam šviesoforo signalui, vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, išvažiuojančioms iš sankryžos važiuojamųjų dalių sankirtos numatyta kryptimi (jeigu manevras pradėtas, kai jų krypties signalas buvo leidžiamasis), ir praleisti baigiančius pereiti važiuojamąją dalį pėsčiuosius.


Praleisti baigiančius pereiti važiuojamąją dalį pėsčiuosius


162. - Vairuotojui, įvažiavusiam į važiuojamųjų dalių sankirtą pagal leidžiamąjį šviesoforo signalą, leidžiama važiuoti numatyta kryptimi, kad ir koks būtų šviesoforo signalas išvažiuojant iš sankryžos. Tačiau jeigu sankryžoje prieš pakeliui esančius šviesoforus yra kelio ženklas „Stop“ linija“ ir (ar) „Stop“ linija, vairuotojas turi paisyti kiekvieno šviesoforo signalo.


Tačiau jeigu sankryžoje prieš pakeliui esančius šviesoforus yra „Stop“ linija (kelio ženklas „Stop“ linija“), vairuotojas turi paisyti kiekvieno šviesoforo signalo


163. - Važiuodamas kryptimi, kurią rodo rodyklė, įjungta papildomoje šviesoforo sekcijoje kartu su geltonu arba raudonu signalu, vairuotojas privalo duoti kelią iš kitų krypčių pagal leidžiamąjį šviesoforo signalą važiuojančioms transporto priemonėms.


164. - Sankryžoje, kurioje eismas reguliuojamas šviesoforu su papildoma sekcija, vairuotojas, važiuojantis eismo juosta, iš kurios sukama, turi važiuoti toliau įjungtos rodyklės nurodyta kryptimi, jeigu sustojęs jis sutrukdytų kitų ta pačia eismo juosta važiuojančių paskui jį transporto priemonių eismui.

Šitoje situacijoje kelio ženklas iš kraštinės dešinės juostos važiuoti tiesiai nedraudžia, bet jeigu paskui stovintis automobilis įjungė posūkio signalą į dešinę ir nori važiuoti, mėlynas automobilis privalo įjungti dešinį posūkio signalą ir važiuoti į dešinę


Jeigu sankryžoje ties raudonu šviesoforo signalu pritvirtinta lentelė su žalia rodykle, nukreipta į dešinę, mėlynas automobilis neprivalo važiuoti į dešinę o raudonas automobilis privalo laukti kol įsijungs leidžiantis šviesoforo signalas


165. - Esant draudžiamajam šviesoforo ar reguliuotojo signalui, vairuotojas privalo sustoti prieš kelio ženklą „Stop“ linija“ ir (ar) „Stop“ liniją, o jeigu jų nėra, – prieš šviesoforą, kertamą važiuojamąją dalį, pėsčiųjų perėją taip, kad nekliudytų transporto ir pėsčiųjų eismui.

Prieš „Stop“ liniją


Prieš šviesoforą


Prieš kertamą važiuojamąją dalį


Prieš pėsčiųjų perėją


166. - Vairuotojui, kuris užsidegus geltonam šviesoforo signalui arba reguliuotojui pakėlus ranką aukštyn galėtų sustoti Taisyklių 165 punkte nurodytose vietose tik staigiai stabdydamas, leidžiama važiuoti toliau.

Užsidegus geltonam šviesoforo signalui


Reguliuotojui pakėlus ranką aukštyn


167. -Kai eismas reguliuojamas šviesoforu, vairuotojas privalo vadovautis šviesoforo signalais, kad ir kokie būtų važiavimo pirmenybę nurodantys kelio ženklai. Jeigu šviesoforas išjungtas arba įjungtas geltonas mirksintis jo signalas, vairuotojas turi vadovautis kelio ženklais.


Kai eismas reguliuojamas šviesoforu, vairuotojas privalo vadovautis šviesoforo signalais, kad ir kokie būtų važiavimo pirmenybę nurodantys kelio ženklai


Jeigu šviesoforas išjungtas arba įjungtas geltonas mirksintis jo signalas, vairuotojas turi vadovautis kelio ženklais

Tęsti toliau  
Komentarai

0 comments