1.2.1.1 Įspėjamieji kelio ženklai

1. - Įspėjamieji kelio ženklai, įspėjantys vairuotoją apie būsimą pavojingą kelio ruožą, kuriuo važiuojant reikia imtis atitinkamų atsargumo priemonių, yra šie::

101. Pervaža su užtvaru
Geležinkelio pervaža su pakeliamuoju užtvaru


102. Pervaža be užtvaro
Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro


103. Pakeliamasis tiltas
Įspėja apie artėjimą prie pakeliamojo tilto


104. Krantinė
Įvažiavimas į krantinę arba krantinę


105. Vaikai
Kelio ruožas prie vaikų įstaigos (mokyklos, žaidimų aikštelės ir panašiai), kur važiuojamojoje dalyje gali būti vaikų.


106. Darbai Kelyje
Kelio ruožas, kuriame dirbama


107. Sankryža
Lygiareikšmių kelių sankirta


108. Sankryža su šalutiniu keliu
Pagrindinį kelią kerta šalutinis kelias109. Šalutinis kelias iš dešinės
Prie pagrindinio kelio iš dešinės pusės prisijungia šalutinis kelias110. Šalutinis kelias iš kairės
Prie pagrindinio kelio iš kairės pusės prisijungia šalutinis kelias


111. Žiedinė sankryža
Sankryža, kurioje privaloma važiuoti ratu


112. Šviesoforas
Sankryža, pėsčiųjų perėja arba kelio ruožas, kuriame eismas reguliuojamas šviesoforais


113. Vingis į dešinę
Mažo spindulio arba riboto matomumo kelio vingis į dešinę pusę


114. Vingis į kairę
Mažo spindulio arba riboto matomumo kelio vingis į kairę pusę


115. Vingiai
Kelio ruožas su mažo spindulio arba riboto matomumo vingiais. Pirmasis vingis į dešinę


116. Vingiai
Kelio ruožas su mažo spindulio arba riboto matomumo vingiais. Pirmasis vingis į kairę


117. Stati nuokalnė


118. Stati įkalnė


119. Slidus kelias
Kelio ruožas su slidesne negu prieš tai buvusiame ruože važiuojamąja dalimi


120. Nelygus kelias
Kelio ruožas su važiuojamosios dalies nelygumais (kelio bangos, kalneliai, duobės, nesklandžios sandūros su tiltais ir kita)


121. Žvyras
Patobulintos dangos kelio ruožas, kuriame iš po ratų gali būti išsviesta žvyro, skaldos ir panašiai


122. Pavojingas kelkraštis
Kelio ruožas su netvirtu, duobėtu kelkraščiu


123. Susiaurėjimas
Važiuojamosios kelio dalies susiaurėjimas iš abiejų pusių


124. Susiaurėjimas iš dešinės
Važiuojamosios kelio dalies susiaurėjimas iš dešinės pusės


125. Susiaurėjimas iš kairės
Važiuojamosios kelio dalies susiaurėjimas iš kairės pusės


126. Dvipusis eismas
Važiuojamosios dalies ruožo su priešpriešiniu eismu pradžia

Taip apsisukti draudžiama, šis kelio ženklas perspėja, kad bus dvipusis eismas


127. Pėsčiųjų perėja

Nurodomaisiais ženklais „Pėsčiųjų perėja“ ir 1.13.1–1.13.3 ženklinimo linijomis arba tik nurodomaisiais ženklais „Pėsčiųjų perėja“ pažymėta pėsčiųjų perėja
128. Pėstieji

Kelio ruožas, kurio važiuojamąja dalimi (kelkraščiu) skersai arba išilgai kelio vaikšto pėstieji


129. Dviračių takas

Kelią kerta dviračių takas
130. Gyvulių pergina
131. Laukiniai žvėrys
Įspėja apie kelio ruožą, kuriame yra didelė tikimybė, kad per kelią gali eiti žvėrys
132. Krintantys akmenys
Kelio ruožas, kuriame galimos griūtys, nuošliaužos, krintantys akmenys
133. Šoninis vėjas134. Lėktuvai

Kelio ruožas, virš kurio kyla arba leidžiasi lėktuvai
135. Transporto grūstis
Kelio ruožas, kuriuo dėl transporto priemonių susigrūdimo sunku važiuoti
136. Daug eismo įvykių
Kelio ruožas, kuriame įvyksta daug eismo įvykių
137. Kiti pavojai
Kelio ruožas, kuriame yra kitais ženklais nenumatytų pavojų
138. Vienkelis geležinkelis
Pervaža be pakeliamojo užtvaro per vienkelį geležinkelį. Ženklas statomas prieš pat pervažą
139. Daugiakelis geležinkelis
Pervaža be pakeliamojo užtvaro per dviejų ir daugiau kelių geležinkelį. Ženklas statomas prieš pat pervažą
140. Artėjama prie pervažos
Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas toliausiai nuo pervažos, dešinėje kelio pusėje


141. Artėjama prie pervažos
Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas dešinėje kelio pusėje


142. Artėjama prie pervažos
Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas arčiausiai pervažos, dešinėje kelio pusėje


143. Artėjama prie pervažos
Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas toliausiai nuo pervažos, kairėje kelio pusėje


144. Artėjama prie pervažos
Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas kairėje kelio pusėje


145. Artėjama prie pervažos
Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas arčiausiai pervažos, kairėje kelio pusėje146. Posūkio kryptis į dešinę

Važiavimo kryptis ribotai matomo, mažo spindulio kelio vingyje, kelio susiaurėjimo arba kelio remonto, statybos darbų vietoje
147. Posūkio kryptis į kairę
Važiavimo kryptis ribotai matomo, mažo spindulio kelio vingyje, kelio susiaurėjimo arba kelio remonto, statybos darbų vietoje
148. Eismo krypčių išsiskyrimas
Važiavimo kryptys "T" formos sankryžoje, kelių atsišakojime arba kelio remonto, statybos darbų vietoje
149. Nukreipiamoji gairė
Kelio darbų vietoje žymi eismo juostos ribas ir važiavimo trajektoriją150. Provėžos
Kelio ruožas, kuriame yra išilginių nelygumų
151. Greičio mažinimo priemonė
Įspėja apie kelyje įrengtą greičio mažinimo priemonę (kalnelį ir kitą)
2. - Jeigu įspėjamieji kelio ženklai statomi kartu su papildoma lentele „Galiojimo zona į priekį“, ši lentelė nurodo, kokio ilgio yra pavojingas ruožas, kuris prasideda už 150–300 m (ne gyvenvietėse) arba už 50–100 m (gyvenvietėse) nuo įspėjamojo kelio ženklo pastatymo vietos.


Gyvenvietėse ženklai statomi 50–100 m. atstumu iki pavojingo ruožo pradžios


„Galiojimo zona į priekį“
Tęsti toliau  
Komentarai

0 comments