1.2.1. Kelio ženklų klasifikacija, paskirtis, forma, spalva, reikšmė, galiojimas ir jų statymas. Vairuotojo atsargumas.

I. ĮSPĖJAMEJI KELIO ŽENKLAIII. PIRMUMO KELIO ŽENKLAI
III. DRAUDŽIAMIEJI KELIO ŽENKLAI
IV. NUKREIPIAMIEJI KELIO ŽENKLAI


V. NURODOMIEJI KELIO ŽENKLAI
VI. INFORMACINIA KELIOI ŽENKLAI
VII. PASLAUGŲ KELIO ŽENKLAI
VIII. PAPILDOMOS LENTELĖS
KINTAMOS INFORMACIJOS KELIO ŽENKLŲ PAVYZDŽAITęsti toliau  
Komentarai

3 comments