1.2.1.2 Pirmumo kelio ženklai

3. - Pirmumo kelio ženklai, nurodantys vairuotojui važiavimo per nereguliuojamas sankryžas, važiuojamųjų dalių sankirtas arba siaurus kelio ruožus pirmenybę, yra šie:

201. Pagrindinis kelias
Kelias, kuriame suteikta pirmenybė važiuoti per nereguliuojamas sankryžas


201. Pagrindinio kelio pabaiga
Kelio ženklu „Pagrindinis kelias“ pažymėto kelio pabaiga

203. Duoti kelią
Vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms kertamu keliu, o esant papildomai lentelei Nr. 843 „Pagrindinio kelio kryptis“ – važiuojančioms pagrindiniu keliu


Papildomai lentelei Nr. 843 „Pagrindinio kelio kryptis“


204. Stop

Draudžiama važiuoti nesustojus prieš „Stop“ liniją, o jeigu jos nėra, – prieš kelio ženklą. Vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms kertamu keliu, o jeigu yra papildoma lentelė Nr. 843 „Pagrindinio kelio kryptis“, – važiuojančioms pagrindiniu keliu

O jeigu jos nėra, – prieš kelio ženklą


Vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms kertamu keliu, o esant 843 lentelei „Pagrindinio kelio kryptis“, – važiuojančioms pagrindiniu keliu


205. Priešpriešinio eismo pirmenybė
Įvažiuoti į siaurą kelio ruožą draudžiama, jeigu tai apsunkintų priešpriešinį eismą. Vairuotojas privalo duoti kelią siaurame ruože esančioms arba iš kito galo prie jo artėjančioms transporto priemonėms


206. Pirmenybė priešpriešinio eismo atžvilgiu
Siauras kelio ruožas, kuriuo važiuodamas vairuotojas turi pirmenybę prieš artėjantį priešpriešinį transportąTęsti toliau  
Komentarai

1 comments