3. 2. Šviesoforo signalai

Ką reiškia raudonas, geltonas ir žalias šviesoforo signalas pasakys net pirmokas! Tačiau net patyrę vairuotojai kartais nežino naujausių, su eismo reguliavimu susijusių KET reikalavimų. Pavyzdžiui, ar žinojote, kad sukdami į dešinę pagal papildomą žalią šviesoforo rodyklę, privalote sustoti prieš "STOP linja" ženklą, stop liniją ar pėsčiųjų perėją?

Įprasti šviesoforo signalai

 • žalias skritulio formos signalas leidžia eismą;


 • žalias rodyklių formos signalas tamsiame fone leidžia eismą tik rodyklių nurodytomis kryptimis; tą pačią reikšmę turi ir žalia rodyklė papildomoje šviesoforo sekcijoje (kai leidžiama sukti į kairę, leidžiama ir apsisukti);
 • žalias mirksintis signalas leidžia eismą ir įspėja, kad jo laikas baigiasi ir netrukus bus įjungtas draudžiamasis signalas;
 • žalias signalas su juodo kontūro rodykle (rodyklėmis) leidžia važiuoti jame pažymėtos rodyklės (rodyklių) kryptimi (kryptimis);
 • geltonas signalas draudžia eismą (išskyrus Taisyklių 29 ir 166 punktuose nurodytus atvejus) ir įspėja, kad šviesoforo signalai pasikeis; jeigu signale yra juodo kontūro rodyklės, jos informuoja, kuriomis kryptimis bus leidžiama važiuoti įsijungus žaliam signalui;
 • kartu įjungti geltonas ir raudonas signalai draudžia eismą ir įspėja, kad bus įjungtas žalias signalas;
 • geltonas mirksintis signalas leidžia eismą ir įspėja, kad sankryža arba pėsčiųjų perėja nereguliuojama;
 • baltas mirksintis signalas, naudojamas geležinkelio pervažose, leidžia eismą įsitikinus, kad prie geležinkelio pervažos neartėja bėginė transporto priemonė;
 • raudonas signalas arba du pakaitomis mirksintys raudoni signalai draudžia eismą; jeigu signale yra juodo kontūro rodyklės, jos informuoja, kuriomis kryptimis bus leidžiama važiuoti įsijungus žaliam signalui.

Jei šviesoforas yra su papildoma sekcija, važiuoti joje nurodyta kryptimi leidžiama įsijungus atitinkamos krypties signalui. Sukti į kairę ar į dešinę taip pat leidžiama, jei šviesofore šviečia bendras žalias signalas be rodyklių (net jei atitinkama posūkio rodyklė nešviečia).

Signalai pėstiesiems ir dviratininkams

 • žalias signalas su pėsčiojo simboliu leidžia eiti pėstiesiems, raudonas – draudžia;
 • žalias signalas su dviračio simboliu leidžia važiuoti dviračiais, raudonas – draudžia.

Reversinio šviesoforo signalai

 • raudonas X formos signalas ir žalias žemyn nukreiptos rodyklės signalas (reversinis šviesoforas) atitinkamai draudžia arba leidžia važiuoti ta eismo juosta, virš kurios jie įrengti;
 • jeigu reversiniame šviesofore yra geltonas įstrižai į dešinę (kairę) nukreiptos rodyklės formos signalas, jis įspėja, kad važiuoti ta eismo juosta bus draudžiama ir įpareigoja nedelsiant persirikiuoti į gretimą eismo juostą rodyklės nurodyta kryptimi;
 • kai šviesoforai yra išjungti arba įjungtas geltonas signalas, įvažiuoti į eismo juostą, pažymėtą dviguba brūkšnine horizontaliojo ženklinimo linija, draudžiama.

Toks reversinio šviesoforo signalas įpareigoja nedelsiant persirikiuoti į dešinę eismo juostą

Signalai papildomose šviesoforų sekcijose

 • jeigu ties žaliu šviesoforo signalu įrengta papildoma sekcija su žalia rodykle, važiuoti rodyklės nurodyta kryptimi leidžiama ir neįsijungus šios sekcijos signalui, o tik šviečiant žaliam bendram šviesoforo signalui be rodyklių. Tuomet sukant būtina praleisti pėsčiuosius ir dviratininkus.

Kaip važiuoti pagal žalią rodyklės formos signalą tamsiame fone?

Nuo 2019 11 01 įsigaliojo KET pakeitimai, nustatantys naują važiavimo pagal žalią rodyklės formos signalą (į dešinę) tamsiame fone tvarką:

Dėmesio: tos pačios taisyklės galioja ir esant žaliam rodyklės formos signalui tamsiame fone į kairę. Jam nešviečiant, leidžiama sukti į kairę, bet tik praleidus kertamu keliu važiuojančias transporto priemones, pėsčiuosius ir kitus eismo dalyvius.

Kai šviečia pagrindinis žalias šviesoforo signalas, o žalias rodyklės į dešinę formos signalas tamsiame fone – nešviečia: leidžiama sukti į dešinę praleidus pėsčiuosius ir dviratininkus.

Kai šviečia žalias šviesoforo signalas, leidžiantis važiuoti tiesiai (ir į kairę), o žalias rodyklės į dešinę formos signalas tamsiame fone – nešviečia: draudžiama sukti į dešinę.

Kai šviečia pagrindinis žalias šviesoforo signalas ir o žalias rodyklės į dešinę formos signalas tamsiame fone: leidžiama sukti į dešinę nieko nepraleidžiant (pėstiesiems ir dviratininkams šviečia raudonas šviesoforo signalas).

Kai nešviečia pagrindinis žalias šviesoforo signalas, bet šviečia žalias rodyklės į dešinę formos signalas tamsiame fone: taip pat leidžiama sukti į dešinę nieko nepraleidžiant (pėstiesiems ir dviratininkams šviečia raudonas šviesoforo signalas).

Kada galima nestabdyti esant geltonam signalui?

 • Vairuotojui, įvažiavusiam į važiuojamųjų dalių sankirtą pagal leidžiamąjį šviesoforo signalą, leidžiama važiuoti numatyta kryptimi, kad ir koks būtų šviesoforo signalas išvažiuojant iš sankryžos. Tačiau jeigu sankryžoje prieš pakeliui esančius šviesoforus yra kelio ženklas „Stop“ linija“ ir (ar) „Stop“ linija, vairuotojas turi paisyti kiekvieno šviesoforo signalo.
 • Vairuotojui, kuris užsidegus geltonam šviesoforo signalui arba reguliuotojui pakėlus ranką aukštyn galėtų sustoti Taisyklių 165 punkte nurodytose vietose tik staigiai stabdydamas, leidžiama važiuoti toliau.

Taigi, nepaisyti geltono ar raudono šviesoforo signalo galite tik tuo atveju, jei jau esate įvažiavę į sankryžą. Taip pat tuomet, jei pasikeitus signalui galite sustoti tik staigiai stabdydamas.

Kas gresia pravažiavus raudoną ar geltoną signalą?

Važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui arba reguliuotojo gestui užtraukia 28-86 eurų baudą arba vairuotojo pažymėjimo atėmimą 1-6 mėnesiams.

Kai šviesofore nuolatos mirksi geltonas signalas, reiškia, kad sankryža yra nereguliuojama. Reikia vadovautis pirmumo ženklais: šioje situacijoje kelias pagrindinis, todėl važiuoti galima


KET: X. Eismo reguliavimo signalai (73-80 p.)


Turite klausimų? Prisijunkite ir rašykite komentaruose:

Tęsti toliau  
Komentarai

2 comments