1. 5. Mokymasis su šeimos nariu

Jei norite pagilinti vairavimo įgūdžius, galite mokytis vairuoti su šeimos nariu. Taip galite sutaupyti pinigų pamokoms ir papildomai pasipraktikuoti važiuoti kitu automobiliu. Tačiau tai galima daryti tik tokiu atveju, jeigu jau esate išlaikęs teorijos žinių egzaminą VĮ „Regitra“. Šioje pamokoje sužinosite, kas laikomas šeimos nariu, kokius dokumentus reikia su savimi turėti važiuojant ir kaip reikia paruošti automobilį, kuriuo mokysitės vairuoti:

Dėmesio! Mokymasis vairuoti su šeimos nariu, neatleidžia nuo reikalavimo pravažiuoti 30 akademinių valandų su profesionaliu vairavimo instruktoriumi mokykloje.

Kas laikomas šeimos nariu?

Šeimos nariais laikomi sutuoktiniai, vienas iš tėvų arba vyras ir moteris, įregistravę savo partnerystę, jų vaikai ir įvaikiai, broliai, seserys, seneliai ir vaikaičiai.

Šeimos nariu gali būti laikomas ir sugyventinis, jei tą gali įrodyti bendru gyvenimu kartu, ūkio kūrimo ir tvarkymu.

Globėjų ar rūpintojų šeimos nariais laikomi vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos įstatymus nustatyta globa ar rūpyba.

Taigi, besimokančio asmens dėdė ar vyro brolis nelaikomi šeimos nariais ir mokyti vairuoti negali.

Reikalavimai vairuoti mokančiam šeimos nariui

 • Mokinį gali mokyti šeimos narys (šeimos vairavimo instruktorius), turintis ne mažesnį kaip 5 metų B kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą.
 • Šeimos narių negali mokyti asmenys, kuriems yra atimta teisė vairuoti transporto priemones už KET pažeidimus.

Kokius dokumentus reikia turėti?

Šeimos vairavimo instruktorius mokymo metu privalo turėti ir tikrinantiems pareigūnams pateikti:

 1. Vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones ir patvirtinantį, kad šeimos vairavimo instruktorius turi ne mažesnį kaip 5 metų šios kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą;
 2. Transporto priemonės registravimo liudijimą (nebūtinas, jei mokytojas yra transporto priemonės savininkas);
 3. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (nebūtinas, jei mokytojas yra transporto priemonės savininkas);
 4. Dokumentą (-us), pagal kurį (-iuos) galima nustatyti, kad šeimos vairavimo instruktorius ir mokinys yra šeimos nariai (jei šeimos vairavimo instruktorius yra mokinio sutuoktinis – santuokos liudijimą, jei tėvas ar motina – mokinio gimimo liudijimą ir t.t.). Atkreipkite dėmesį, kad ta pati pavardė asmenų giminystės neįrodo.

Mokinys privalo turėti ir tikrinantiems pareigūnams pareikalavus pateikti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę);
 2. VĮ „Regitra“ pažymą apie išlaikytą teorijos žinių egzaminą;
 3. Galiojančią vairuotojo sveikatos tikrinimo medicininę pažymą (F Nr. 083-1/a). Ją galima gauti savo poliklinikoje, šeimos klinikoje arba, pavyzdžiui, užsakyti svetainėje www.sveikatospazymos.lt.

Kokiu automobiliu galima mokyti vairuoti?

Mokyti vairuoti šeimos narį leidžiama įprastu B kategorijos automobiliu, kuris yra registruotas, praėjęs techninę apžiūrą bei turi galiojantį privalomąjį civilinės atsakomybės draudimą. Mokyti negalima tik tais B kategorijos automobiliais, kurių stovėjimo stabdžio valdymo svirtis yra įrengta ne tarp vairuotojo ir keleivio sėdynių.

Šviečiančio ženklo su „M“ raide ant stogo, papildomų veidrodėlių bei pedalų, kurie yra būtini vairavimo mokyklos automobiliui – nereikia. Tačiau mokymo metu transporto priemonės priekis ir galas turi būti pažymėti baltu lygiakraščio trikampio formos skiriamuoju ženklu su raudonu apvadu ir juoda raide „M“ viduryje. Trikampio kraštinės ilgis – 200–300 mm, apvado plotis – 1/10 kraštinės ilgio. Tokių ženklų galima įsigyti daugelyje parduotuvių.

Automobilio, kuriuo mokinys mokosi vairuoti su šeimos nariu, priekyje ir gale turi būti priklijuotas toks lipdukas su M raide

Ar galima mokytis vairuoti automagistralėse ir greitkeliuose?

Taip, Kelių eismo taisyklės to nedraudžia.

Ar galima mokytis vairuoti daugiabučių kiemuose, aikštelėse, gyvenamojoje zonoje?

Ne, kaip nurodyta Kelių eismo taisyklės, mokyti vairuoti gyvenamoje zonoje draudžiama.

Primename, kad gyvenamoji zona – tai teritorija, pažymėta kelio ženklu „Gyvenamoji zona“, taip pat daugiabučių gyvenamųjų namų kiemai. Gyvenamosios zonos taisyklės taip pat galioja daugiabučių namų kiemuose.

Ar galima mokytis vairuoti tamsiu paros metu (naktį)?

Taip, tik mokymas neturi užtrukti ilgiau nei 3 valandas per parą (įskaitant ir dieną).

Kokiu greičiu galima važiuoti mokantis?

Automagistralėse – ne didesniu kaip 100 km/h greičiu, greitkeliuose – ne didesniu kaip 90 km/h greičiu, keliuose su asfalto ar betono danga – ne didesniu kaip 80 km/h greičiu, kituose keliuose – ne didesniu kaip 70 km/h greičiu;

Taip pat svarbu:

 • Mokytis vairuoti su šeimos nariu galima ne ilgiau, kaip tris valandas per dieną;
 • Už KET ir šeimos narių mokymo reikalavimų laikymąsi mokymo metu atsako šeimos vairavimo instruktorius;
 • Laikyti praktinį egzaminą VĮ „Regitra“ leidžiama tik vyresniems nei 18 metų asmenims. Ir tik tada, kai mokinys vairavimo mokykloje yra baigęs nustatytą 30 valandų praktinio vairavimo mokymo kursą bei išlaikęs mokyklinį praktikos egzaminą.
 • Mokantis vairuoti, leidžiama vežti keleivius, bet tik nuo 14 metų.

Turite klausimų? Prisijunkite ir rašykite komentaruose:

Tęsti toliau  
Komentarai

28 comments