6. 1. Važiavimas per geležinkelį

Važiuoti per geležinkelio pervažas nėra sudėtinga, bet gana pavojinga. Juk bėginės transporto priemonės negali sustoti taip greitai, kaip automobiliai, todėl visuomet jas turime praleisti. O jei automobilis dėl kažkokios priežasties užstrigo ant bėgių – kuo greičiau pasišalinti ir imtis reikiamų priemonių.

Kas yra geležinkelio pervaža?

Geležinkelio ir kelio susikirtimo viename lygyje vieta.

Ką reiškia geležinkelio šviesoforų signalai?

 • Baltas mirksintis signalas leidžia važiuoti įsitikinus, kad prie geležinkelio pervažos nevažiuoja traukinys.
 • Vienas raudonas arba du pakaitomis mirksintys raudoni signalai draudžia eismą per geležinkelio pervažą.

Geležinkelio pervažose raudoną šviesoforo signalą gali dubliuoti garso signalas.

Kada ir kaip reikia praleisti traukinį?

 • Visada!
 • Praleisdamas traukinį (taip pat kai per pervažą važiuoti draudžiama) turite sustoti prieš STOP liniją, STOP ženklą, užtvarą arba ne arčiau kaip 10 m atstumu nuo pirmojo bėgio.
 • Važiuoti per pervažą galima tik įsitikinus, kad prie pervažos neartėja traukinys.

Jei prieš sankryžą šviečia raudonas šviesoforo signalas ir/arba nuleistas šlachbaumas, privalote sustoti ir praleisti traukinį

Kas draudžiama geležinkelio pervažose?

 • Pervažiuoti geležinkelį tam neskirtose vietose.
 • Apvažiuoti kitas transporto priemones, kurios sustojo prieš geležinkelio pervažą praleisti bėginės transporto priemonės.
 • Įvažiuoti į pervažą, kai užtvaras nuleistas, savavališkai užtvarą pakelti.
 • Įvažiuoti į pervažą, jei už jos yra kliūtis, priversianti sustoti pervažoje.
 • Lenkti pervažoje, taip pat likus 100 metrų atstumu iki jos.
 • Sustoti ir stovėti pervažoje, taip pat likus 50 metrų atstumu iki ir už jos.
 • Varyti gyvulius ar paukščius, joti (kur nėra specialiai tam skirtų vietų).
 • Gabenti per geležinkelio pervažą specialiai transportuoti neparengtas žemės ūkio, kelių, statybos ir kitas mašinas, jeigu tai galėtų pakenkti geležinkelio pervažos įrangai.
 • Važiuoti per geležinkelio pervažą neįgaliųjų vežimėliu be lydinčio asmens.
 • Rekomenduojama, kad per geležinkelio pervažą judančius vaikus iki 12 metų lydėtų suaugęs asmuo (ne jaunesnis kaip 21 metų).

Jei priverstinai sustojote geležinkelio pervažoje (ant bėgių), privalote:

 • nedelsdamas išlaipinti keleivius;
 • imtis visų veiksmų transporto priemonei iš geležinkelio pervažos patraukti;
 • o jeigu jos patraukti nepavyksta, – duoti signalus artėjančios bėginės transporto priemonės mašinistui.

Stabdymo signalu laikomas rankos sukimas ratu šviesiuoju paros metu – su ryškiaspalviu gerai matomu daiktu, o tamsiuoju paros metu – su fakelu arba žibintu.

Ką daryti, jei transporto priemonė, kuria norite kirsti geležinkelio pervažą, platesnė nei 5 m, aukštesnė kaip 4,5 metro, greitis mažesnis nei 8 km/val.?

Važiuoti per geležinkelio pervažą leidžiama tik gavus geležinkelių infrastruktūros valdytojo leidimą.Kelio ženklai:

101. Pervaža su užtvaru (Geležinkelio pervaža su pakeliamuoju užtvaru)

102. Pervaža be užtvaro (Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro)

138. Vienkelis geležinkelis (Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro per vienkelį geležinkelį)

139. Daugiakelis geležinkelis (Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro per dviejų ir daugiau kelių geležinkelį)140, 141, 142, 143, 144, 145 Artėjama prie pervažos (Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse). (kuo mažiau brūkšnių ant ženklo, tuo arčiau pervažos esama, ženklai statomi kas 50 metrų)


KET XIX. Eismas per geležinkelių pervažas (168-173 p.)


Turite klausimų? Prisijunkite ir rašykite komentaruose:

Tęsti toliau  
Komentarai

0 comments