4. 3. Saugus ir leidžiamas greitis

Gyvenamojoje zonoje, gyvenvietėje, žvyrkelyje, asfaltuotame kelyje, greitkelyje ir automagistralėje maksimalus leidžiamas greitis skiriasi. Be to, jis priklauso nuo metų laiko. Jei bet kuriame iš šių kelių yra greičio ribojimo ženklai, reikia vadovautis jais.

Kuom skiriasi yra saugus ir leistinas greitis?

Saugus greitis yra tas, kuris priklauso nuo visų aplinkybių: oro sąlygų, kelio ir transporto priemonės techninės būklės, nuo vairuotojo patirties ir savijautos.

Leistinas greitis yra maksimalus greitis, kurį nustato kelių eismo taisyklės tam tikroje atkarpoje.

Kokios gali būti per didelio greičio pasekmės?

Transporto priemonių, važiuojančių 90 km/val. greičiu, susidūrimo atveju, transporto priemonės vairuotojas ir keleiviai gali patirti smūgį, atitinkantį kritimą iš 10-o pastato aukšto. Transporto priemonės, važiuojančios 50 km/val. greičiu, susidūrimo su žmogumi atveju maždaug 5 iš 10 pėsčiųjų liktų gyvi, o štai važiuojant 65 km/val. greičiu – tik 1 iš 10!

Kaip pasirinkti tinkamą važiavimo greitį?

  • Draudžiama viršyti leistiną greitį.
  • Atsižvelgdamas į reljefą, automobilio būklę bei oro sąlygas vairuotojas greitį gali dar sumažinti.
  • Turite sulėtinti greitį ir prireikus sustoti, jeigu to reikia dėl susidariusių aplinkybių, ypač kai blogas matomumas.
  • Draudžiama važiuoti ir pernelyg lėtai, trukdant kitiems eismo dalyviams.
  • Draudžiama staigiai stabdyti, jei tai nebūtina.

Kuo skiriasi leidžiamas greitis žiemą ir vasarą?

Šiltasis metų laikas (vasara) – nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d.

Šaltasis metų laikas (žiema) – nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d.

Šiais metų laikais skiriasi maksimalus leidžiamas greitis greitkeliuose ir automagistralėse (žr. lentelę žemiau).

Greitis vasara automagistrale greitkelis nuo balandzio 1


Greitis žiemą automagistralė greitkelis nuo lapkricio 10


Šioje lentelėje nurodyta, kokiu greičiu galima važiuoti lengvajam automobiliui:

Teritorija, pažymėta ženklu „Gyvenvietė“

50 km/val.


Teritorija, pažymėta ženklu „Gyvenamoji zona“, taip pat daugiabučių kiemai

20 km/val.

Kelias, pažymėta ženklu „Automagistralė“

vasarą – 130 km/val.,

žiemą – 110 km/val.

Kelias, pažymėta ženklu „Greitkelis“

vasarą – 120 km/val.,

žiemą – 110 km/val.

Asfaltuotas/betonuotas kelias (ne mieste)


90 km/val.

Kiti keliai (žvyrkelis, ne mieste)


70 km/val.

Pradedantiesiems vairuotojams automagistrale

Pradedantiesiems vairuotojams "Automobilių kelias"

Pradedantiesiems vairuotojams keliuose su asfalto ar betono danga

Pradedantiesiems vairuotojams kitais keliais

Turintiems iki 2 metų vairavimo stažą, keliuose, pažymėtuose ženklu „Automagistralė“

Turintiems iki 2 metų vairavimo stažą, keliuose, pažymėtuose ženklu "Automobilių kelias"

Turintiems iki 2 metų vairavimo stažą, keliuose su asfalto ar betono danga

Turintiems iki 2 metų vairavimo stažą, kituose keliuose

100 km/val.


90 km/val.

80 km/val.


70 km/val.

Su priekaba

Automagistralėse, greitkeliuose ir keliuose su asfalto ar betono danga

Kituose keliuose

90 km/val.


70 km/val.

Velkant standžia vilktimi


70 km/val.

Velkant lanksčia vilktimi


50 km/val.

Stovėjimo aikštelėse


20 km/val.Kelio ženklai:

329. Ribotas greitis (Draudžiama važiuoti greičiau (km/h), nei nurodyta kelio ženkle)

330. Greičio ribojimo pabaiga

414. Ribotas minimalus greitis (Leidžiama važiuoti tik nurodytu arba didesniu greičiu (km/h)

415. Minimalaus greičio apribojimo pabaiga

539. Rekomenduojamas greitis (Greitis, kuriuo rekomenduojama važiuoti tame kelio ruože iki artimiausios sankryžos. Kai kelio ženklas pastatytas kartu su įspėjamuoju kelio ženklu, rekomendacija galioja pavojingame ruože)

542. Riboto greičio zona (Visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už kelio ženklo, draudžiama važiuoti greičiau (km/h), negu nurodyta šiame ženkle. Kai nurodytas laikas, kelio ženklas galioja tik tuo laiku)

545. Riboto greičio zonos pabaiga (Pažymi vietą, nuo kurios negalioja kelio ženklo „Riboto greičio zona“ reikalavimai)

550. Gyvenvietės pradžia (Gyvenvietės, kurioje galioja eismo tvarką gyvenvietėse nustatantys Kelių eismo taisyklių (toliau – Taisyklės) reikalavimai, pradžia)

551. Gyvenvietės pabaiga (Vieta, nuo kurios negalioja eismo tvarką gyvenvietėse nustatantys Taisyklių reikalavimai)

612. Gyvenvietės pradžia (Gyvenvietės, kurioje negalioja Taisyklių reikalavimai, nustatantys eismo tvarką gyvenvietėse, pradžia ir pavadinimas)

613. Gyvenvietės pabaiga (Gyvenvietės, pažymėtos kelio ženklu „Gyvenvietės pradžia“, pabaiga, kitos gyvenvietės pavadinimas ir atstumas iki jos)

619 Greičio ribojimo ir kitos informacijos rodyklė (Informuoja apie greičio apribojimus ir kitus reikalavimus)

636. Automatinė eismo kontrolė (Kelio ruožas, kuriame įrengti nustatyto greičio režimo ar kitus pažeidimus fiksuojantys automatiniai prietaisai)


KET XV. Važiavimo greitis (127-135 p.)


Turite klausimų? Prisijunkite ir rašykite komentaruose:

Tęsti toliau  
Komentarai

0 comments