7. 2. Krovinių vežimas, priekabų tempimas

Vežant krovinį automobiliu reikia ne tik jį gerai pritvirtinti, bet ir neviršyti leidžiamojo svorio bei tinkamai pažymėti krovinį, jei jis išlindęs už transporto priemonės gabaritų daugiau, nei leidžiama. Beje, tvirtindami krovinį taip pat turime laikytis daugybės reikalavimų. Kaip ir tempdami priekabą.

Jei krovinys netelpa automobilyje, galite jį vežti specialioje stogo bagažinėje. Svarbu ją ir daiktus joje patikimai pritvirtinti

Pagrindiniai krovinių vežimo principai

Vežant krovinį automobiliu reikia ne tik jį gerai pritvirtinti, bet ir neviršyti leidžiamojo svorio bei tinkamai pažymėti krovinį, jei jis išlindęs už transporto priemonės gabaritų daugiau, nei leidžiama.

Privalote imtis visų būtinų priemonių savo, keleivių ir krovinio saugumui kelionės metu užtikrinti.

Draudžiama važiuoti (tęsti judėjimą), jeigu yra (atsirado važiuojant) keleivių (krovinių) vežimo tvarkos reikalavimų pažeidimų, keliančių pavojų žmonėms ir aplinkai, kol jie bus pašalinti.

Kiek svorio galima vežti lengvuoju automobiliu?

 • Bendra lengvojo (B kategorijos) automobilio masė kartu su kroviniu ir/ar keleiviais neturi būti didesnė, nei 3,5 tonos.
 • Taip pat negalima viršyti automobilio gamintojo nustatyto maksimalaus krovinio ir keleivių svorio, maksimalios ašies apkrovos. Šie duomenys paprastai nurodomi automobilio specifikacijoje (knygelėje).

Krovinys turi būti vežamas taip, kad:

 • Neblogintų vairuotojo matomumo.
 • Nepažeistų automobilio stabilumo, netrukdytų jo vairuoti.
 • Neuždengtų išorinių žibintų, atšvaitų, valstybinio numerio, skiriamųjų ženklų, duodamų signalų.
 • Nekristų, nesivilktų, nekeltų triukšmo, neterštų kelio ir aplinkos.
 • Nekeltų pavojaus žmonėms ir materialinėms vertybėms, negadintų kelio ir eismo reguliavimo įrenginių.

Netolygiai pakrautas krovinys

Tolygiai pakrautas krovinys

Kada reikia pažymėti už automobilio gabaritų išsikišantį krovinį?

 • Jei jis bent kiek išsikiša už automobilio šono.
 • Jei jis išsikiša iš automobilio priekio arba galo daugiau kaip 1 m.

Kaip pažymėti už automobilio gabaritų išsikišantį krovinį?

Kraštiniai automobilio kraštai turi būti pažymėti tokiais ženklais:

Ženklas krovinio gabaritams pažymėti

 • Šie ženklai turi būti pritvirtinti ne žemiau kaip 0,4 ir ne aukščiau kaip 1,6 metro atstumu nuo žemės paviršiaus.
 • Naktį arba esant blogam matomumui, šiose vietose turi šviesti žibintai (priekyje – balti, iš šonų – oranžiniai, iš galo – raudoni).

Ar reikia tvirtinti salone vežamus krovinius?

Judant automobiliui, jame esančius daiktus veikia kinetinė jėga. Todėl nepritvirtintas gėrimo butelis, skėtis ar net mobilusis telefonas gali tapti didele griaunamąja jėga. Ką jau kalbėti apie didelius krovinius, pavyzdžiui, salone vežamus baldus.

Kinetinę jėgą galime įvertinti fizikos dėsniais. Pavyzdžiui, 200 gramų telefonas, padėtas ant galinės automobilio palangės važiuojant 50 km/val. greičiu atsitrenkus į nejudamą kliūtį, į priekį judės net 19 kilogramų jėga. Jei greitį padidinsime iki 100 km/val., ši jėga išaugs net keturgubai – iki 77 kilogramų. Jei toks svoris pataikys žmogui į galvą, pasekmės gali būti liūdnos. Todėl mažesnius daiktus reikėtų apdairiai padėti, o didesnius – esant galimybei pritvirtinti.

Dviračiai salone

Kokias priekabas leidžiama tempti automobiliu?

 • Turint B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, galima tempti iki 750 kilogramų bendrojo svorio automobiliui skirtą priekabą.
 • Turint BE kategorijos vairuotojo pažymėjimą, galima tempti didesnę nei 750 kilogramų bendrojo svorio automobiliui skirtą priekabą. Tačiau bendras automobilio ir priekabos svoris neturi viršyti 3,5 tonos.

Ką daryti, jei transporto priemonės (junginių) matmenys viršija Susisiekimo ministerijos nustatytus dydžius?

 • Su savimi turėti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ar savivaldybių nustatyta tvarka išduotą leidimą ir laikytis leidime nustatytų sąlygų.
 • Tokio leidimo nereikia žemės ūkio mašinai, kurios matmenys su kroviniu ar be jo viršija Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nustatytus didžiausiuosius leidžiamus dydžius, šviesiuoju paros metu važiuojant iš vieno lauko į kitą, važiuojant į lauką ar grįžtant iš jo, taip pat tamsiuoju paros metu važiuojant žemės ūkio mašina, kai jos kraštiniai taškai paženklinti įjungtais oranžiniais švyturėliais ir ją iš priekio lydi policijos transporto priemonė su įjungtais mėlynais ir raudonais arba tik mėlynais švyturėliais arba automobilis su įjungtais oranžiniais švyturėliais.

Kaip vežti pavojingus krovinius?

 • Vežant pavojinguosius krovinius, turi būti laikomasi Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymo, šio įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų, Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) ir jos A, B techninių priedų reikalavimų.

KET XXVII. Krovinių vežimas (207-213 p.)


Turite klausimų? Prisijunkite ir rašykite komentaruose:

Tęsti toliau  
Komentarai

0 comments