10. 3. Automobilio stabdymo kelias

Kuo svarbus automobilio stabdymo kelias? Kuo jis skiriasi nuo sustojimo kelio ir reakcijos laiko? Nuo ko jis priklauso? Apie tai – šioje pamokoje:


Stabdymo kelias - atstumas, kurį nuvažiuoja transporto priemonė nuo to momento, kol vairuotojas paspaudžia stabdžio pedalą iki visiško transporto priemonės sustabdymo.

Sustojimo kelias – kelias, kurį automobilis nuvažiuoja nuo to momento, kai vairuotojas pastebėjo kliūtį iki visiškai sustojo.

Reakcijos laikas – kelias, kurį automobilis nuvažiuoja nuo to momento, kai vairuotojas pastebėjo kliūtį iki to momento, kai pradėjo stabdyti.


Kas vyksta didėjant greičiui?

Padidėja avarijos tikimybė. Mažėja vairuotojo apžvalgos kampas. Greičiau dyla padangos. Ilgėja stabdymo kelias. Esant didesniam automobilio greičiui, visada padidės ir stabdymo kelias ir bus lygus greičio kvadratui. Greičiau dils padangos nes greičiau važiuojant tarp padangų ir kelio dangos vyksta intensyvesnė trintis. Mažesniu kampu matysime kelio dalį. Taigi, iš visko, kas paminėta, padidėja ir autoįvykio tikimybė. 


Kas nurodo transporto priemonės stabdymo efektyvumą?

Stabdymo kelias. Stabdymo kelias - atstumas, kurį nuvažiuoja transporto priemonė nuo to momento, kol vairuotojas paspaudžia stabdžio pedalą iki visiško transporto priemonės sustabdymo.


Kodėl pavojinga važiuoti dideliu greičiu?

Padidėja autoavarijos rizika. Nors važiuojant dideliu greičiu, padidėja degalų sąnaudos ir labiau dėvisi padangos, tai nėra pavojinga (ko klausiama klausime), todėl šių atsakymų žymėti nereikia.

Padidinus važiavimo greitį pailgėja kelias nuvažiuotas per vairuotojo reakcijos laiką bei stabdymo kelias, (jis yra tiesiog proporcingas važiavimo greičio kvadratui), o kartu pailgėja ir sustojimo kelias. Todėl vairuotojui padidinus važiavimo greitį sumažėja galimybė sustabdyti transporto priemonę iki atsiradusios kliūties. Be to, padidėja išcentrinės jėgos poveikis į transporto priemonę iš posūkio centro pusės, nes šios jėgos dydis yra tiesiog proporcingas važiavimo greičio kvadratui ir atvirkščiai proporcinga posūkio spinduliui. Dėl to, padidinus greitį, transporto priemonė kelio vingyje gali pradėti slysti ar apvirsti.


Kodėl yra pavojinga stabdyti blokuojant ratus?

Netenkama galimybės pakeisti važiavimo kryptį, pailgėja stabdymo kelias. Jei stabdomas automobilis pradėjo slysti, tai būtina nutraukti stabdymą. Pavyzdžiui, jei prieš posūkį staigiai stabdysime,(blokuosime ratus), nors vairo ratą ir būsime pasukę norima kryptimi važiuoti, automobilis vis tiek judės ankstesne važiavimo kryptimi, t.y. tiesiai, o tai reiškia, kad nuvažiuosime nuo kelio arba atsitrenksime į kokią nors kliūtį. Todėl tokiu atveju, turime nutraukti stabdymą. Stabdymo metu blokuojant ratus, stabdymo kelias pailgėja. Stabdyti turime ties slydimo riba, tada greičiau sustosime.


Kodėl pradėjus lyti, tarp važiuojančių transporto priemonių turi būti padidinta distancija?

Nes gali pablogėti matomumas, nes stiklo valytuvai pradžioje gali neužtikrinti kokybiško valymo, ant kelio susidaro pavojingas slidus purvo sluoksnis, dėl kurio pailgėja stabdymo kelias. Tik pradėjus lyti, valytuvai turi nuvalyti ant stiklo susikaupusį dulkių sluoksnį, todėl matomumas tuo metu nėra labai geras.


Kodėl turėtumėte visuomet sumažinti greitį važiuodami per rūką?

Nes sunkiau matyti, kas vyksta priekyje. Važiuojant per rūką, matomumo atstumas yra trumpesnis nei važiuojant saulėtą dieną, todėl reikia pasirinkti saugų greitį, kad matomumo kelias nebūtų ilgesnis nei stabdymo kelias.


Ka reikia daryti važiuojant šlapiu keliu?

Važiuoti mažesniu greičiu, laikytis didesnės distancijos iki priekyje važiuojančio automobilio. Važiuojant šlapiu keliu reikia važiuoti mažesniu greičiu ir laikytis didesnio atstumo iki priekyje važiuojančios transporto priemonės, nes stabdymo kelias pailgėja.


Vairuojate lengvąjį automobilį su priekaba, ką privalote įvertinti važiuodami nuokalne?

Kad stabdymo kelias pailgės. Stabdymo kelias pailgėja, kadangi priekabos svoris stumia automobilį į priekį, nes važiuojam nuo kalno. Važiuodami į įkalnę, stabdymo kelias sutrumpės, nes priekabos svoris trauks automobilį atgal.


Kokia transporto priemonės stabdžių paskirtis?

Sumažinti greitį iki sustojimo ir išlaikyti transporto priemonę nuokalnėje, išlaikyti ilgų nuokalnių ruožuose saugų važiavimo greitį. Stabdžių sistema skirta važiuojančio automobilio greičiui sumažinti arba automobilį visiškai sustabdyti bei laikyti stovintį. Stabdymo kelias turi būti kuo trumpesnis, o stabdomas automobilis turi neprarasti pusiausvyros ir likti valdomas.


Kas neturi įtakos stabdymo keliui?

Vairo mechanizmo sandara. Automobilio stabdymo keliui visada turi įtakos važiavimo greitis, stabdančiųjų ratų skaičius, stabdžių konstrukcija, stabdžių stiprintuvo veikimo efektyvumas, stabdymo intensyvumas (stabdžių paminos spaudimo jėga). Vairo mechanizmo sandara jokios įtakos automobilio stabdymui neturi. Ji skirta keisti automobilio važiavimo krypčiai. Stabdymo kelias, tai laiko tarpas, nuo stabdžių paminos paspaudimo iki visiško automobilio sustabdymo.


Kuriuose kelio ruožuose greičio viršijimas gali tapti eismo įvykio priežastimi?

Pėsčiųjų perėjose, posūkiuose, sankryžose. Viršyti greitį betkuriame kelio ruože yra pavojinga, nes ilgėja stabdymo kelias ir didėja tikimybė įvykti eismo įvykiui.


Kaip važiuosite apledėjusiu keliu?

Mažu greičiu aukščiausia pavara. Dideliu greičiu važiuoti nesaugu nes esant slidžiai kelio dangai stabdymo kelias pailgėja, todėl reikia važiuoti mažu greičiu. Taip pat važiuojant slidžiu keliu svarbiausia yra neleisti ratams per daug slysti. Todėl reikia važiuoti mažesniais variklio apsisukimais (kuo aukštesnė pavara, tuo mažesni variklio sūkiai). Pavarą reikia pasirinkti priklausomai nuo važiavimo greičio, tačiau reikia stengtis, kad ji būtų kuo aukštesnė. Vos pajutę, kad automobilis slysta, tučtuojau švelniai atleidžiame akceleratorių, o sankabos pedalo padėties nekeičiame.


Ekstremaliai stabdant automobilį su ABS sistema:

Stabdymo kelias sutrumpėja.


Sugedus stabdžių stiprintuvui:

Stabdymo efektyvumas sumažės. Automobilio stabdymo efektyvumą charakterizuoja stabdymo kelias ir maksimalus lėtėjimas. Sugedus stabdžių stiprintuvui - stabdymo efektyvumas mažėja.


Jūs važiuojate ilgą laiką nuokalne su priekaba, kuri neturi inercinio ir darbinio stabdžių, į ką turėtumėte atsižvelgti?


Priekaba stums automobilį, reiktų įjungti žemesnę pavarą ir ankščiau pasiruošti stabdyti, ilgesnis stabdymo kelias. Kadangi važiuojate ilgą laiką nuokalne su priekaba, kuri neturi inercinio ir darbinio stabdžių, reiškia sąstato masė padidėjus dėl priekabos, o stabdžių nepadaugėjo. Todėl reikia įvertinti tai, kad nuokalnėje priekaba stums automobilį, sąstato stabdymo kelias, lyginant su automobilio be priekabos stabdymo keliu, pailgėja. Kad neperkaistų stabdžiai reikėtų įjungti žemesnę pavarą ir stabdyti varikliu bei matant kliūtį iš anksčiau pradėti stabdyti.


Kada padidėja stabdymo kelias?

Kai kelio danga yra šlapia arba slidi, kai tempiama stabdžių neturinti priekaba. Važiuojant automobiliu, kuo jis sunkesnis, tuo didesnė inercijos jėga jį veikia. Todėl vežant keleivį automobilio inercijos jėga padidėja, tad ir stabdymo kelias bus ilgesnis.

Tęsti toliau