10. 1. Ekologiškas, ekonomiškas vairavimas

Būsimi vairuotojai, siekiantys gauti vairuotojo pažymėjimą, skatinami vairuoti ekologiškai. Todėl teorijos egzamine jie gauna šios temos klausimų, į ekologišką vairavimą atsižvelgiama ir praktinio egzamino metu. Ekologiško vairavimo principus verta žinoti ir kiekvienam patyrusiam vairuotojui:

Kokia yra ekologiško vairavimo nauda?

 • Mažesnės kuro sąnaudos
 • Mažesnis išmetamųjų dujų kiekis
 • Mažesnis triukšmo lygis
 • Mažiau dėvisi padangos ir kitos automobilio dalys

Važiuojant saugiu greičiu ir neaukštais variklio sūkiais, galima sumažinti kuro sąnaudas ir išmetamąsias dujas, padangos ir kitos dalys mažiau dėvėsis ir triukšmo lygis bus mažesnis.

Kokie svarbiausi taupaus vairavimo principai?

 • Kiek galima ilgiau važiuoti pastoviu greičiu, važiuojant kuo aukštesne pavara ir išlaikant kuo žemesnes variklio apsukas.
 • Važiuojant reikia pasirinkti greitį ir važiavimo sąlygas atitinkančią pavarą, kad transporto priemonė nepradėtų slysti, variklis nebūtų perkrautas arba nedirbtų per dideliais sūkiais, važiuoti sklandžiai ir tolygiai kiek įmanoma aukštesne pavara (pagal „Regitra“ generalinio direktoriaus įsakymą).
 • Važiuojant reikėtų pavaras perjungti į kuo aukštesnes, kad variklio apsukos neviršytų 2000 aps/min.; Važiuoti kuo aukštesne pavara ir kuo mažesnėmis, technines automobilio sąlygas atitinkančiomis, variklio apsukomis.

Ar galima važiuoti atvirais langais garsiai klausant muzikos?

Ne, nes garsiai klausoma muzika gali sutrikdyti ir išgąsdinti laukinius gyvūnus, kurie gali išbėgti į kelią ir sukelti pavojingą eismo situaciją.

Kaip reikia pradėti važiuoti, norint sutaupyti kuro ir važiuoti ekonomiškiau?

Užvesti automobilį ir iš karto važiuoti. Šiuolaikiniai automobiliai pritaikyti iš karto po užvedimo važiuoti net šaltu metų laiku. Stovėdami įjungtu varikliu tik prailginame jo veikimą šaltu režimu. Tačiau reikėtų važiuoti kuo mažesnėmis variklio apsukomis, kad nepakenkti varikliui.

Išimtis – jei langai yra apšalę ar aprasoję. Tuomet galite užsivesti automobilį, pradėti atšildyti langus ir važiuoti tik tada, kai matomumas per langus bus geras.

Užvedus automobilį, geriausia važiuoti iš karto. Taip variklis greičiau įkaista iki darbinės temperatūros, nei sukdamasis tuščiomis apsukomis. Tačiau pradžioje venkite didelių apsukų.

Kodėl reikia vengti staigiai pajudėti iš vietos?

Nes taip žymiai padidėja aplinkos tarša, padangų cypimas ir variklio gausmas trukdo aplinkiniams.

Norint ekonomiškai ir protingai vairuoti motorinę transporto priemonę, reikia sklandžiai ir tolygiai pajudėti iš vietos, pagal galimybes tolygiai lėtinti automobilio greitį, be reikalo neatlikinėti drastiškų veiksmų, neskaitant, kai tai yra būtina (pvz. staigiai stabdyti, atsiradus nenumatytai kliūčiai kelyje).

Kaip galima sutaupyti degalų ir sumažinti aplinkos taršą važinėjant mieste?

 • Prieš sustojant prieš sankryžą ar perėją, sumažinti variklio apsisukimus
 • Planuoti maršrutą išvengiant vietų, kur gali susidaryti grūstys
 • Kai įmanoma, naudotis viešuoju transportu.
 • Kondicionierių naudoti tik tiek kiek būtina
 • Elektros prietaisus naudoti tik esant reikalui.

Įjungtas kondicionierius 100 kilometrų sunaudoja 0,5 – 1 l daugiau degalų, ventiliatorius – 0,08 - 0,3 l, radijas – 0,06 - 0,21 l, moderni audio aparatūra – 0,2 - 0,7 l.

Ar važiavimo ekonomiškumui turi įtakos nepakeisti kuro filtrai?

Laiku pakeisti kuro filtrai mažina kuro sąnaudas. Todėl būtina keisti automobilio oro, kuro filtrus ir uždegimo žvakes, jos daro didelę įtaką automobilio varikliui. Laiku pakeisti kuro filtrai mažina kuro sąnaudas.

Kokie veiksniai neprisideda prie gamtos tausojimo?

 • Stovėjimas įjungtu varikliu
 • Garsiai klausoma muzika
 • Nesandari variklio tepimo sistema
 • Nereikalingo bagažo vežimas

Vežant nereikalingą bagažą, motorinė transporto priemonė sunaudoja daugiau kuro, todėl yra išmetama daugiau kenksmingų aplinkai deginių. Gabendamas 100 kg sveriantį krovinį mieste automobilis 100 km sunaudoja maždaug 0,5 l degalų daugiau.

Triukšmas (muzika), sklindantis iš automobilio, taip pat kenkia aplinkai: didina bendrą aplinkos triukšmo lygį, gąsdina gyvūnus.

Kodėl būtina nedelsiant sutvarkyti prakiurusį išmetimo vamzdį?

 • Išmetamojo vamzdžio dalys gali nukristi ant važiuojamosios dalies
 • Pavojingos dujos gali patekti į automobilio saloną
 • Važiuojant keliamas didelis triukšmas.

Prakiurusi išmetimo sistema trikdo vairuotoją, kelia didelį triukšmą, be to, įkaitusios dujos, tekėdamos iš išmetimo sistemos, gali sugadinti šalia esančias automobilio dalis. Išmetamosios dujos yra nuodingos, jos gali ištekėti pro nesandarius sujungimus. Nulūžę detalės, gali nukristi ant važiuojamosios dalies.

Dėl kokių priežasčių gali padidėti degalų sąnaudos važiuojant automobiliu?

 • Esant per mažam oro slėgiui padangose
 • Važiuojant su bagažine pritvirtinta prie automobilio stogo
 • Važiuojant trumpais atstumais, dažnai sustojant.

„Minkštos“ padangos, labiausiai išplitęs ir tiesiogiai kuro naudojimo kiekį veikiantis faktorius. Kuro sąnaudas iki 4 proc. gali padidinti tiek oro trūkumas, tiek perteklius. Spaudimą tikrinti reikia šaltose padangose, nes judėjimas sušildo gumą ir padidina spaudimą.

Dėl oro pasipriešinimo daugiau kuro reikės, jei važiuosime su ant automobilio stogo pritvirtinta bagažine.

Jei važiuojant reikės dažnai sustoti ir vėl pradėti važiuoti, kuro sąnaudos bus taip pat didesnės.

Ar važiuojant atidarytais langais arba stoglangiu sunaudojama daugiau degalų?

Taip. Atidaryti langai bei stoglangiai mažina automobilio aerodinamines savybės – jis ima judėti lėčiau, greičiui palaikyti prireikia daugiau energijos, taigi degalai naudojami ne taip efektyviai, jų prireikia daugiau.

Kaip važiuojant teisingai pasirinkti greitį?

 • Greitėti tolygiai
 • Vengti staigaus stabdymo
 • Važiuoti eismo situaciją atitinkančiu greičiu
 • Neviršyti leistino greičio.

Ar vežant dviračius ant automobilio stogo didėja degalų sąnaudos?

Taip. Vežant dviračius ant automobilio stogo padidėja pasipriešinimas orui automobilis ima judėti lėčiau, greičiui palaikyti prireikia daugiau energijos, taigi degalai naudojami ne taip efektyviai, jų prireikia daugiau.

Koks važiavimo stilius yra ekonomiškiausias?

Tolygus įsibėgėjimas ir tolygus stabdymas. Staigus startas – puikus būdas tuščiai eikvoti kurą, kadangi staigiai spaudžiant akceleratoriaus paminą į cilindrus paduodamas didesnis kuro kiekis. Patyrusieji vairuotojai siūlo didinti greitį pamažu. Taip galima sutaupyti iki 40 proc. kuro. Taip pat reikia vengti staigaus stabdymo.

Koks turėtų būti padangų slėgis siekiant sumažinti kuro sąnaudas?

Toks, kurį nustato gamintojas. Jį galima pažiūrėti specialiame lipduke vidinėje vairuotojo durelių pusėje, ant statramsčio arba salono daiktadėžėje.

„Minkštos“ padangos, labiausiai išplitęs ir tiesiogiai kuro naudojimo kiekį veikiantis faktorius. Kuro sąnaudas iki 4 proc. gali padidinti tiek oro trūkumas, tiek perteklius.

Kaip galima sutaupyti degalų, artėjant prie vietos, kurioje turėsite sustoti (pvz. sankryžos), arba važiuojant nuo stataus kalno?

Atleisti akceleratoriaus paminą ir išnaudoti transporto priemonės inerciją.

Ką turite padaryti, jei savo automobiliu užteršėte kelią?

 • Nedelsiant pašalinti šiukšles ar kitas medžiagas, kuriomis užteršėte kelią.
 • Jei nėra galimybės pašalinti šiukšles ar kitas medžiagas nuo kelio, pažymėti pavojingą ruožą ir pranešti apie ją policijai, kelio savininkui ar kelią prižiūrinčiai įmonei.

KET III. Bendrosios eismo dalyvių pareigos (4-13p.) (11 punktas)

Kokiais atvejais rekomenduojama išjungti variklį, kad sutaupytumėte degalų ir sumažintumėte aplinkos taršą?

 • Stovint transporto priemonių grūstyje
 • Prieš geležinkelio pervažas laukiant, kol pravažiuos traukinys.

Sustoję ilgesniam laikui, išjunkite variklį. Įjungtas nejudančio automobilio variklis didina kuro sąnaudas ir teršia orą. Sustojus automobiliui, per 15 sekundžių jį išjunkite. Važinėdami mieste 100 km sutaupysite iki 1 l degalų.

Dėmesio! Niekada neišjunkite variklio važiuodami! Tai padarius, gali išsijungti vairo ir stabdžių stiprintuvai, todėl gali būti žymiai sunkiau stabdyti ir vairuoti automobilį.

Kaip dar galima sumažinti aplinkos taršą ir sutaupyti degalų?

 • Dažniau naudotis viešuoju transportu
 • Dažniau vaikščioti pėsčiomis
 • Dažniau važiuoti dviračiu.

Nors viešasis transportas taip pat teršia aplinką, tačiau vienu metu vežama daugiau keleivių, todėl skaičiuojant vienam žmogui sunaudojama žymiai mažiau degalų (elektros), skleidžiama žymiai mažiau triukšmo, gerokai mažiau apkraunami keliai.

Kas daro įtaką važiavimo ekonomiškumui?

 • Automobilio aerodinaminės savybės
 • Uždegimo bei kuro maitinimo sistemos būklė
 • Įjungta pavara (važiavimo greitis)
 • Kelio sąlygos
 • Vairavimo būdas.

Kokios pavojingos žmogui ir aplinkai medžiagos yra išmetamosiose dujose?

Per išmetimo sistemą su deginiais į aplinką išmetamos nuodingos medžiagos: anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NO), nesudegę angliavandeniliai (CH). Bendras su deginiais išmetamų nuodingų medžiagų kiekis priklauso nuo variklio litražo, degimo proceso kokybės ir variklio apkrovos.

Kam automobilyje reikalingas išmetimo sistemos katalizatorius?

Katalizatorius neutralizuoja (sudegina) kenksmingas išmetamąsias dujas. Jame trys nuodingos medžiagos - anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NO) ir nesudegę angliavandeniliai (CH), oksidacijos ir redukcijos procesais paverčiamos nenuodingomis medžiagomis.

Svarbiausios ekonomiško vairavimo taisyklės:

 1. Ramus greitėjimas. Nuo sankryžos iki sankryžos nereikia lėkti, patariama vengti staigaus stabdymo prieš pat šviesoforą. Jei priekyje dega raudonas šviesoforo signalas, prie sankryžos galima ir pririedėti. Rekomeduojama kuo ilgiau važiuoti tolygiu greičiu.
 2. Atstumas. Saugaus atstumo besilaikantys vairuotojai manevrus gali atlikti laiku ir neerzindami kitų eismo dalyvių.
 3. Tinkamas greitis. Saugus greitis ne tas, kuris leidžiamas, o tas, kuris atitinka situaciją ir aplinkybes.
 4. Padangų būklė. Kad vairavimas būtų ekonomiškas, ekologiškas ir saugus, didelis dėmesys skiriamas padangų būklei: jos turi atitikti sezoną ir būti tinkamo slėgio.

Turite klausimų? Prisijunkite ir rašykite komentaruose:

Tęsti toliau  
Komentarai

0 comments