7. 1. Keleivių, vaikų, gyvūnų vežimas

Kaip vežti keleivius, vaikus, gyvūnus automobilyje, kad tai būtų saugu ir neprieštarautų Kelių Eismo Taisyklėms? Kada ir kaip užsisegti saugos diržus ir kas už tai atsakingas? Kaip vežti vaikų grupes arba keleivius automobilio kėbule? Atsakymai – šioje pamokoje.

Truputis istorijos

Pirmą kartą saugos diržai panaudoti 1902 metais automobilių lenktynėse Niujorke. Tada jie išgelbėjo lenktynininką ir jo kolegą nuo mirties.

Tačiau ilgą laiką diržai buvo naudojami tik aviacijoje. Ir tik 1959 metais Volvo pristatė pirmuosius „Y“ formos diržus ir pradėjo montuoti automobiliuose.

Visi automobilių gamintojai akcentuoja, kad saugos diržai vis dar yra pagrindinė saugos priemonė.

Atminkite:

 • Privalote imtis visų būtinų priemonių savo, keleivių ir krovinio saugumui kelionės metu užtikrinti.
 • Draudžiama važiuoti (tęsti judėjimą), jeigu yra (atsirado važiuojant) keleivių (krovinių) vežimo tvarkos reikalavimų pažeidimų, keliančių pavojų žmonėms ir aplinkai, kol jie bus pašalinti.
 • Keleivius vežti leidžiama tik tam skirtomis (arba specialiai tam pritaikytomis) transporto priemonėmis ir tik keleiviams skirtose vietose.

Vežant keleivius draudžiama:

 • vežti keleivių daugiau, negu numatyta transporto priemonės techninėje charakteristikoje;
 • vežti keleivius taip, kad jie trukdytų vairuoti ir ribotų vairuotojui matomumą;
 • vežti mopedais, motociklais (išskyrus motociklus su priekabomis), triračiais, visų rūšių keturračiais vaikus iki 12 metų;
 • vežti keleivius velkamame automobilyje, jei jo priekis ar galas užkeltas ant vilkiko platformos arba specialaus atraminio įtaiso;
 • vežti keleivius priekabose (įskaitant priekabas - namelius);
 • mokant vairuoti, vežti vaikus iki 14 metų;
 • laipinti autobuso keleivius į (iš) važiuojamosios dalies pusę (-ės).

Kada ir kaip užsisegti saugos diržą?

 • Važiuojant automobiliui visi keleiviai visada privalo segėti saugos diržus.
 • Diržas privalo būti užsegtas taip, kaip numatyta gamintojo.
 • Draudžiama savavališkai išmontuoti diržus iš ten, kur jie numatyti.
 • Žemesnį kaip 135 cm ūgio vaiką būtina vežti automobilinėje kėdutėje arba ant specialaus paaukštinimo.
 • Vairuotojas privalo užtikrinti, kad vaikai būtų tinkamai prisegti.

Kada leidžiama nesegti saugos diržo?

 • vairuotojui tik gyvenvietėje važiuojant atbulomis arba stovėjimo aikštelėse.
 • tik specialų medicininį pažymėjimą turintiems keleiviams.

Saugos priemonės važiuojant motociklu

Važiuodami mopedu, motociklu, triračiu, visų rūšių keturračiais, vairuotojas ir keleiviai privalo naudoti motociklininkų apsaugas (motociklininkų šalmus, akių apsaugos nuo sužeidimo priemones). Leidžiama važiuoti be motociklininkų apsaugų, jeigu mopedas, motociklas, triratis, bet kurios rūšies keturratis turi kėbulą (kabiną) ar įmontuotus stogo saugos lankus, kurių paskirtis apsaugoti vairuotoją, keleivį nuo smūgių, ir yra įrengti saugos diržai.

Kaip vežti vaikus?

Visi žemesni kaip 135 cm ūgio vaikai privalo būti vežami automobilinėje kėdutėje. Jos pagal vaiko svorį skirstomos į šias grupes:

 • 0 grupė (vaikams iki 10 kg)
 • 0+ grupė (vaikams iki 13 kg)
 • I grupė (9-18 kg vaikams)
 • II grupė (15-25 kg vaikams)
 • III grupė (22-36 kg vaikams)

Draudžiama vežti vaiką kėdutėje, atsuktoje prieš judėjimo kryptį, ant priekinės sėdynės, jei ji apsaugota saugos pagalve. Nebent tuomet, jeigu saugos pagalvė yra išjungta.

Visus iki 135 cm ūgio vaikus privalu vežti jų svorį atitinkančioje kėdutėje arba ant specialaus paaukštinimo

Kaip vežti gyvūnus?

 • Gyvūnai turi būti vežami taip, kad netrukdytų vairuoti, nesusižalotų ir nesužeistų vairuotojo ar keleivių.
 • Tam tinka specialūs narvai, kuriuos reikėtų pritvirtini (pavyzdžiui, saugos diržais), taip pat grotos, atskiriančios gyvūnus nuo salono.

Vairuotojas privalo užtikrinti, kad gyvūnai būtų tinkamai vežami.

Kaip vežti vaikų grupes?

 • Ant vaikų (iki 16 metų) grupes vežančio autobuso priekio ir galo turi būti pritvirtinti skiriamieji ženklai.
 • Vaikus vežančio mokyklinio autobuso ir transporto priemonės su vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais salone turi būti vienas suaugęs lydintis asmuo, ne jaunesnis kaip 21 metų. Mokinius vežant mokykliniu autobusu, lydinčio asmens funkcijas gali atlikti vairuotojas.
 • Draudžiama mokykliniame autobuse ir transporto priemonėje su vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais vežti daugiau mokinių, negu įrengta sėdimųjų vietų.
 • Draudžiama mokykliniame autobuse ir transporto priemonėje su vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais vežti stovinčius mokinius.

Vaikus vežančio automobilio arba autobuso priekis ir galas turi būti pažymėtas tokiu ženklu

Mokyklinio autobuso ar transporto priemonės su vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais vairuotojas ar vaikus lydintis asmuo privalo:

 • užtikrinti saugų vaikų įlipimą (išlipimą) į (iš) transporto priemonę (-ės);
 • pagal galimybes vaikus įlaipinti ir išlaipinti stotelėse;
 • palydėti į kitą kelio pusę jaunesnius kaip 10 metų vaikus;
 • būdamas kelyje vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais.

Kaip vežti keleivius krovininio automobilio kėbule?

 • Krovininio automobilio kėbule leidžiama vežti tik ant sėdynių sėdinčius vyresnius nei 16 metų keleivius.
 • Vežti keleivius krovininio automobilio kėbule, kuriame yra įrenginių (krovinių), leidžiama tik tada, kai jie yra atskirti nuo keleivių sienele arba patikimai pritvirtinti.
 • Dengto krovininio automobilio kėbule keleivius vežti leidžiama tik tada, kai keleiviai turi ryšį su vairuotoju ir prireikus gali duoti signalą sustoti.
 • Vežti keleivių grupes krovininio automobilio kėbule leidžiama vairuotojams, turintiems ne mažesnį kaip 3 metų tos kategorijos vairuotojo stažą, o kariniams vairuotojams – turintiems ne mažesnį kaip 6 mėnesių vairavimo stažą ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos nustatyta tvarka išduotą pažymėjimą.

Dėmesio! Automobilio vairuotojas nėra keleivis. Taigi, jei KET testo klausime klausiama, kada leidžiama važiuoti „4+“ eismo juostoje, teisingas atsakymas yra ir „jei automobilyje yra 3 keleiviai“ (neskaičiuojant vairuotojo) ir „Jei automobilyje yra 4 eismo dalyviai“ (įskaitant vairuotoją).


KET XXV. Keleivių vežimas (189-195 p.)

KET VII. Keleivių pareigos (49-54 p.)


Turite klausimų? Prisijunkite ir rašykite komentaruose:

Tęsti toliau  
Komentarai

0 comments