1. 8. Transporto priemonių kategorijos

Norite turėti teisę vairuoti galingą keturratį, motorolerį ar sunkvežimį su priekaba, bet nežinote, kokios kategorijos vairuotojo pažymėjimą tam reikės įgyti bei nuo kokio amžiaus tai galite padaryti? Apie tai – šioje pamokoje:

  • Įgiję B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, įgijate teisę vairuoti mopedus ir lengvuosius keturračius (AM kat.), keturačius (B1 kat.).
  • Tik turėdami B kategorijos pažymėjimą galite mokytis vairuoti ir įgyti teisę vairuoti automobilį su priekaba (BE kat.), sunkvežimį (C, C1, C1E kat.), autobusą (D, D1, D1E kat.).

Įgiję B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, galite vairuoti mopedus ir lengvuosius keturračius (AM kategorija)

Turėdami B kategoriją, galite vilkti priekabas, kurių didžiausia leidžiamoji masė iki 750 kg. Norint automobiliu vilkti priekabą, sunkesnę nei 750 kg, kai bendra junginio masė yra didesnė nei 3500 kg, bet mažesnė nei 4250 kg, reikia išlaikyti specialų egzaminą VĮ "Regitra". Norint vilkti dar sunkesnę priekabą, reikia įgyti BE kategoriją.


VISOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ KATEGORIJOS IR REIKALAVIMAI JOMS ĮGYTI:

Motociklai, mopedai, keturračiai

AM kategorija – mopedai ir lengvieji keturračiai.

Nuo 15 metų.

A1 kategorija – motociklai, kurių variklio darbinis tūris didesnis kaip 50 cm3, bet ne didesnis kaip 125 cm3, galia neviršija 11 kW, o galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,1 kW/kg, taip pat triračiai, kurių galia ne didesnė kaip 15 kW.

Nuo 16 metų.

A2 kategorija – motociklai, kurių galia ne didesnė kaip 35 kW, galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,2 kW/kg ir kurie nėra kilę iš daugiau kaip du kartus galingesnės transporto priemonės.
Nuo 18 metų.

A kategorija – triračiai, kurių galia didesnė kaip 15 kW, ir motociklai.

Norint įgyti teisę vairuoti A kategorijos motociklus nuo 20 metų, reikia turėti dvejų metų A2 kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą. Reikalavimas turėti dvejų metų A2 kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą netaikomas 24 metų sulaukusiems asmenims. Teisė vairuoti triračius, kurių galia didesnė kaip 15 kW, suteikiama nuo 21 metų.


B1 kategorija – keturračiai.

Nuo 16 metų.

Lengvieji automobiliai

B kategorija – automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg; šie automobiliai taip pat gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, tačiau šio junginio didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė kaip 4 250 kg; automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginį, kurio didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, leidžiama vairuoti tik išlaikius įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzaminą valstybės įmonėje „Regitra“.

Nuo 18 metų.

BE kategorija – B kategorijos automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg, junginiai.

Nuo 18 metų.

Sunkvežimiai

C1 kategorija – automobiliai, kurie nepriskiriami D1 ir D kategorijoms ir kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, bet ne didesnė kaip 7 500 kg, ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šie automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg.

Nuo 18 metų.

C1E kategorija – C1 kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai, taip pat junginiai, sudaryti iš B kategorijos vilkiko ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg; šių junginių didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė kaip 12 000 kg.

Nuo 18 metų.

C kategorija – automobiliai, kurie nepriskiriami D1 ir D kategorijoms ir kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šios kategorijos automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg.

Nuo 21 metų, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius.

CE kategorija – C kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai.

Nuo 21 metų, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius.

Autobusai

D1 kategorija – automobiliai, kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip šešiolika keleivių, neįskaitant vairuotojo, ir kurie ne ilgesni kaip 8 metrai; šie automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg.

Nuo 21 metų, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius;

D1E kategorija – D1 kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai;

Nuo 21 metų, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius;

D kategorija – automobiliai, skirti ir suprojektuoti vežti daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg.

Nuo 24 metų, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius;

DE kategorija – D kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai.

Nuo 24 metų, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius.

Papildomos sąlygos

A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, E, DE, T kategorijų vairuotojo pažymėjimai taip pat suteikia teisė vairuoti AM kategorijos transporto priemones.

A2 kategorijos vairuotojo pažymėjimas suteikia teisę vairuoti ir A1 kategorijos transporto priemones.

A kategorijos vairuotojo pažymėjimas suteikia teisę vairuoti ir A1, A2 kategorijų transporto priemones.
B, C arba D kategorijų vairuotojo pažymėjimai suteikia teisę vairuoti atitinkamai ir B1, C1 arba D1 kategorijų transporto priemones.

C1E, CE, D1E arba DE kategorijų vairuotojo pažymėjimai suteikia teisę vairuoti ir BE kategorijos transporto priemones.

CE, DE kategorijų vairuotojo pažymėjimai suteikia teisę vairuoti atitinkamai ir C1E, D1E kategorijų transporto priemones.

CE kategorijos transporto vairuotojo pažymėjimas suteikia teisę vairuoti ir DE kategorijos transporto priemones vairuotojams, kurie turi teisę vairuoti D kategorijų transporto priemones;

A ir B kategorijų vairuotojo pažymėjimas (reikia turėti abu) suteikia teisę vairuoti galinguosius keturračius.

Teisė vairuoti šioje dalyje nurodytų kategorijų transporto priemones įgyjama (egzaminai laikomi) laikantis šių sąlygų:

  • teisė vairuoti C1, C, D1, D ir T kategorijų transporto priemones suteikiama tik vairuotojams, jau turintiems teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
  • teisė vairuoti BE, C1E, CE, D1E ir DE kategorijų transporto priemones suteikiama tik vairuotojams, jau turintiems teisę vairuoti atitinkamai B, C1, C, D1 ir D kategorijų transporto priemones.

Turite klausimų? Prisijunkite ir rašykite komentaruose:

Tęsti toliau  
Komentarai

0 comments