2. 1. Bendros eismo dalyvių pareigos

Nesvarbu, ar vairuojate kokią nors transporto priemonę, ar esate keleivis, ar tiesiog pereinate gatvę, privalote žinoti bendrąsias eismo dalyvių pareigas, kurios yra aprašytos kelių eismo taisyklėse:

 • Eismo dalyvių elgesys grindžiamas savitarpio pagarba ir atsargumu.
 • Visi eismo dalyviai turi išmanyti ir laikytis Saugaus Eismo Automobilių Keliais įstatymo (SEAKĮ) ir Kelių Eismo Taisyklių (KET).
 • Visi eismo dalyviai privalo paklusti pareigūnų reikalavimams.
 • Eismą keliuose apriboja tik tie kelio ženklai, kelio ženklinimas ir eismo signalai, kurie yra nurodyti Kelių eismo taisyklių I, II ir III Kelių Eismo Taisyklių prieduose.
 • Visi eismo dalyviai turi nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių, jų turto bei aplinkos saugumui. Prioritetas teikiamas žmonių sveikatai ir gyvybei.
 • Eismo dalyviai negali savavališkai perkelti, uždengti, pašalinti arba įrengti eismo tvarką nustatančių techninių priemonių, užtverti kelio, palikti kelyje kokių nors daiktų ar kitaip trukdyti eismui, gadinti kelio, eismo reguliavimo priemonių, avarinio ryšio linijų ir želdinių, užtverti ar kitaip trukdyti privažiuoti prie gaisrinio hidranto ar kitos įrengtos gelbėjimo įrangos, mėtyti iš transporto priemonės kokių nors daiktų, šiukšlių, pilti tepalų ne specialiai tam skirtose vietose ar kitaip teršti aplinkos.
 • Sudarę ar pastebėję kliūtį ar pavojų, privalote jį pašalinti. O jei negalite to padaryti – pranešti apie tai policijai ir visais įmanomais būdais įspėti apie kliūtį ar pavojų kitus eismo dalyvius.
 • Motorinių transporto priemonių, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojams, vadeliotojams draudžiama važiuoti veja, šaligatviu, pėsčiųjų, dviračių taku, dviračių juosta arba užvažiuoti ant jų, išskyrus tuos atvejus, kai užvažiuoti ant šaligatvio krašto leidžia stovėjimo būdą nurodantys kelio ženklai, o dviračių takas ar dviračių juosta pažymėti 1.14 horizontaliojo ženklinimo linija. Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis skiriamąja juosta, pylimų ar iškasų šlaitais, grioviais, įvažiuoti į kelią ar nuvažiuoti nuo jo ne specialiai tam įrengtose vietose.

Specialiųjų transporto priemonių praleidimas

Policijos, greitosios ar ugniagesių automobilį reikia praleisti tik tada, kai jis važiuoja su įjungtomis specialiomis šviesomis IR specialiais garso signalais

 • Eismo dalyviai privalo nedelsdami duoti kelią artėjančioms specialiosioms transporto priemonėms su įjungtais mėlynais ir raudonais (arba tik mėlynais švyturėliais) IR specialiaisiais garso signalais ir jų lydimoms transporto priemonėms. Transporto priemonių vairuotojai keliuose, kur eismui abiem kryptimis yra ne daugiau kaip 4 eismo juostos, privalo sustoti dešiniajame kelkraštyje, kai jo nėra, – prie dešiniojo važiuojamosios dalies krašto (keliuose su skiriamąja juosta sustoti privalo tik ta pačia kryptimi judančios transporto priemonės).
 • Eismo dalyviai privalo netrukdyti atlikti pareigų transporto priemonių su įjungtais oranžiniais švyturėliais vairuotojams.

Kuo vadovautis: šviesoforu, kelio ženklais ar žymėjimu?

Jei veikia šviesoforai, į pirmumo ženklus nekreipkite dėmesio

 • Jeigu kelio ženklo ir kelių ženklinimo reikalavimai skiriasi, reikia vadovautis kelio ženklu.
 • Jei sankryža reguliuojama šviesoforu, reikia vadovautis jo signalais, o ne pirmumo ženklais.
 • Jei eismą reguliuoja reguliuotojas, jo nurodymai turi pirmenybę šviesoforo signalų, kelio ženklų ir kelio ženklinimo, taip pat Taisyklių reikalavimų atžvilgiu.
 • Kai kelyje įrengti kintamos informacijos kelio ženklai, vadovaujamasi kintamos informacijos kelio ženklais.
KET: III. Bendrosios eismo dalyvių pareigos (4-13p.)


Turite klausimų? Prisijunkite ir rašykite komentaruose:

Tęsti toliau  
Komentarai

0 comments