5. 1. Sankryžos

Važiuodami automobiliu, sankryžų neišvengsite. Deja, būtent jose įvyksta labai daug eismo įvykių. Tačiau nemalonumų galite išvengti, kuo geriau išmokę važiavimo per sankryžas taisykles:

Kas yra sankryža?

Sankryža – kelių kirtimosi, jungimosi arba atsišakojimo viename lygyje vieta, įskaitant atvirus plotus, kuriuos sudaro kelių susikirtimai, susijungimai arba atsišakojimai. Sankryžomis nelaikomos vietos, kur išvažiuojama iš kelio į esančias šalia jo teritorijas arba įvažiuojama į kelią iš šalia jo esančių teritorijų.

A paveikslėlyje pažymėta sankryža, o B paveikslėlyje – važiuojamųjų dalių sankirta

Kokio tipo būna sankryžos?

  • Lygiareikšmių kelių
  • Nelygiareikšmių kelių
  • Nelygiareikšmių kelių su besikeičiančia pagrindinio kelio kryptimi
  • Reguliuojamos
  • Žiedinės

Sankryžos gali būti skirtingų lygių. Jose keliai jungiasi ne viename aukštyje ir yra nuovažos, kuriomis eismas vyksta nuo vieno kelio prie kito

Bendros važiavimo per sankryžas taisyklės:

  • Draudžiama įvažiuoti į sankryžą, jeigu joje ar už jos yra kliūtis, kuri priverstų vairuotoją sustoti sankryžoje ir trukdyti kitų transporto priemonių eismui.

  • Jei sankryžoje sukate į kairę ar į dešinę, turite praleisti pėsčiuosius, kurie kerta eismo juostas, į kurias sukate
  • Esant draudžiamajam šviesoforo ar reguliuotojo signalui, vairuotojas privalo sustoti prieš kelio ženklą „Stop“ linija“ ir (ar) „Stop“ liniją, o jeigu jų nėra, – prieš šviesoforą, kertamą važiuojamąją dalį, pėsčiųjų perėją taip, kad nekliudytų transporto ir pėsčiųjų eismui.
  • Vairuotojui, kuris užsidegus geltonam šviesoforo signalui arba reguliuotojui pakėlus ranką aukštyn galėtų sustoti nustatytose vietose tik staigiai stabdydamas, leidžiama važiuoti toliau.
  • Kai eismas reguliuojamas šviesoforu, vairuotojas privalo vadovautis šviesoforo signalais, kad ir kokie būtų važiavimo pirmenybę nurodantys kelio ženklai. Jeigu šviesoforas išjungtas arba įjungtas geltonas mirksintis jo signalas, vairuotojas turi vadovautis kelio ženklais.

Ar leidžiama persirikiuoti sankryžoje?

Ar galima persirikiuoti sankryžoje, kai vienos krypties juostas skiria ištisinė linija, jei priešais važiuojantis automobilis, pavyzdžiui, įjungė posūkį į kairę , o tu važiuoji tiesiai ir dešinė juosta yra tuščia? Pasirodo, kirsti ištisinę liniją draudžiama.

Privalu palaukti, kol pirmasis baigs manevrą. Pažvelgus į daugumos vairuotojų manevrus, kai persirikiuojama sankryžose ar prieš pat pėsčiųjų perėjas, atrodo, kad daugelis jų pamiršo, jog KET parašyta – jeigu važiuojamoji dalis horizontaliojo ženklinimo linijomis ir (arba) kelio ženklais suskirstyta į eismo juostas, transporto priemonės turi važiuoti šiomis juostomis.

Užvažiuoti ant brūkšninių horizontaliojo ženklinimo linijų leidžiama tik persirikiuojant į kitą eismo juostą.

Kirsti ištisines horizontaliojo ženklinimo linijas leidžiama tik tada, kai jos žymi važiuojamosios dalies kraštą, stovėjimo vietą, negalioja viešojo transporto juostą žymintys ženklai arba važiavimo kryptimi greta jos eina brūkšninė.Jeigu yra ištisinė horizontaliojo ženklinimo linija (vienguba ar dviguba), skirianti priešingų krypčių eismo juostas, vairuotojas privalo važiuoti dešiniau nuo jos).KET XVIII. Važiavimas per sankryžas (154-167 p.)


Turite klausimų? Prisijunkite ir rašykite komentaruose:

Tęsti toliau  
Komentarai

0 comments