2. 11. Ką daryti įvykus eismo įvykiui?

Ką daryti įvykus eismo įvykiui? Kada būtina kviesti policiją, o kada galima išsiskirstyti tik surašius bei pasirašius eismo įvykio deklaraciją? Ką daryti, jei įvažiavote į kaimyno automobilį kieme? Kaip nebūti apkaltintam pabėgimu iš įvykio vietos? Apie visa tai – šiame skyriuje:

Kas yra eismo įvykis?

Eismo įvykis – įvykis kelyje, viešoje arba privačioje teritorijoje, kai judant transporto priemonei žūsta ar sužeidžiami žmonės, sugadinama ar apgadinama bent viena transporto priemonė, krovinys, kelias, jo statiniai ar bet koks kitas įvykio vietoje esantis turtas.

Ką daryti, jei eismo įvykyje nukentėjo žmonės?

 1. Sustoti ir pažymėti eismo įvykio vietą (įjungti avarinę šviesos signalizaciją, pažymėti vietą avarinio sustojimo ženklu);
 2. Pasilikti eismo įvykio vietoje ir apie įvykį pranešti policijai.
 3. Imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų suteikta pirmoji pagalba nukentėjusiesiems, iškviesti medicinos pagalbą ar prireikus nuvežti nukentėjusįjį į medicinos įstaigą, išskyrus atvejus, kai tai sukeltų pavojų nukentėjusiojo gyvybei ar sveikatai;
 4. Po eismo įvykio nevartoti alkoholinių gėrimų, vaistų, narkotinių ar kitų svaigiųjų medžiagų, iki bus patikrintas neblaivumas (girtumas) ar apsvaigimas arba bus atsisakyta tai atlikti;
 5. Jei su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai reikalauja, pateikti galiojantį savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba galiojantį vairuotojo pažymėjimą, taip pat informaciją, būtiną transporto priemonės valdytojo civilinę atsakomybę apdraudusiai draudimo įmonei nustatyti (nuo 2018 07 01 transporto priemonės registravimo ir techninės apžiūros dokumentų, draudimo liudijimo bei techninės apžiūros dokumentų pateikti nebereikia).

Jei žmonės nenukentėjo, bet nesutariate dėl aplinkybių (nė vienas iš dalyvių nepripažįsta savo kaltės):

 1. Sustoti ir pažymėti eismo įvykio vietą (įjungti avarinę šviesos signalizaciją, pažymėti vietą avarinio sustojimo ženklu);
 2. Pasilikti eismo įvykio vietoje ir apie įvykį pranešti policijai.
 3. Po eismo įvykio nevartoti alkoholinių gėrimų, vaistų, narkotinių ar kitų svaigiųjų medžiagų, iki bus patikrintas neblaivumas (girtumas) ar apsvaigimas arba bus atsisakyta tai atlikti;
 4. Jei su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai reikalauja, pateikti galiojantį savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba galiojantį vairuotojo pažymėjimą, taip pat informaciją, būtiną transporto priemonės valdytojo civilinę atsakomybę apdraudusiai draudimo įmonei nustatyti (nuo 2018 07 01 transporto priemonės registravimo ir techninės apžiūros dokumentų, draudimo liudijimo bei techninės apžiūros dokumentų pateikti nebereikia).

Jei žmonės nenukentėjo ir sutariate dėl aplinkybių (vienas iš dalyvių pripažįsta savo kaltę):

 1. Sustoti ir pažymėti eismo įvykio vietą (įjungti avarinę šviesos signalizaciją, pažymėti vietą avarinio sustojimo ženklu);
 2. Nebūtina kviesti policijos, tačiau būtina užpildyti eismo įvykio deklaraciją. Jei nesate tikras dėl savo kaltės ar įtariate, kad kitas eismo dalyvis apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų medžiagų, geriau vis tik kviesti policiją.
 3. Jei su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai reikalauja, pateikti galiojantį savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba galiojantį vairuotojo pažymėjimą, taip pat informaciją, būtiną transporto priemonės valdytojo civilinę atsakomybę apdraudusiai draudimo įmonei nustatyti (nuo 2018 07 01 transporto priemonės registravimo ir techninės apžiūros dokumentų, draudimo liudijimo bei techninės apžiūros dokumentų pateikti nebereikia).
 4. Užpildę ir pasirašę deklaraciją arba policijai užfiksavus įvykį, galite palikti įvykio vietą.

Ką daryti, jei kliudėte (pvz. kieme) stovintį automobilį ar kitą turtą?

 1. Sustoti ir pažymėti eismo įvykio vietą (įjungti avarinę šviesos signalizaciją, pažymėti vietą avarinio sustojimo ženklu);
 2. Po eismo įvykio nevartoti alkoholinių gėrimų, vaistų, narkotinių ar kitų svaigiųjų medžiagų, iki bus patikrintas neblaivumas (girtumas) ar apsvaigimas arba bus atsisakyta tai atlikti;
 3. Jeigu dėl eismo įvykio padaryta tik turtinė žala ir nukentėjusio asmens eismo įvykio vietoje nėra, su eismo įvykiu susijęs eismo dalyvis privalo nedelsdamas pranešti apie eismo įvykį nukentėjusiajam, o jeigu tai neįmanoma, – policijai.

Kaip užpildyti eismo įvykio deklaraciją?

 • Pildoma tiek eismo įvykio deklaracijos egzempliorių, kiek yra eismo įvykio dalyvių;
 • Kiekvieną deklaracijos egzempliorių pasirašo visi eismo įvykio dalyviai;
 • Neprisiimkite kaltės, jei nesate dėl to tikras (tuomet kvieskite policiją);
 • Kvieskite policija, jei kitas eismo dalyvis (vairuotojas) yra apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų medžiagų;
 • Kaltininkas privalo parašyti, kad sutinka su kalte ir pasirašyti;
 • Visi eismo įvykio dalyviai pasilieka sau po vieną deklaracijos egzempliorių.

Jeigu neturite deklaracijos formos

Deklaraciją galima pildyti ant balto popieriaus, tokiu atveju būtina nurodyti šią informaciją:

 • Eismo įvykio data, tikslus laikas, vieta;
 • Eismo įvykyje dalyvavusios transporto priemonės (nurodoma markė, modelis ir valstybinio numerio ženklai);
 • Eismo įvykio dalyvių vardai, pavardės, gimimo datos, vairuotojo pažymėjimo numeris ir galiojimo data, gyvenamosios vietos adresai;
 • Informacija apie eismo įvykio dalyvių civilinės atsakomybės draudimą (atsakomybę apdraudusių draudikų pavadinimai, adresai, draudimo liudijimo numeris ir galiojimo laikotarpis);
 • Eismo įvykio aplinkybės, eismo įvykio liudininkai (vardai, pavardės, gyvenamosios vietos adresai, telefonų numeriai), transporto priemonių sugadinimai;
 • Ar buvo sužalotų asmenų (jei taip, būtina kviesti policiją);
 • Ar buvo sugadintas kitas turtas be automobilių ;
 • Nubraižyta eismo įvykio schema, pažymėtos automobilių važiavimo kryptys ir jų valstybiniai numeriai;
 • Jei yra galimybė, nufotografuokite įvykio vietą.

Taip atrodo eismo įvykio deklaracijos lapas, kurį galima užpildyti, jei eismo įvykio metu nebuvo sužeistas joks žmogus ar sugadintas trečiųjų asmenų turtas, bei sutariate dėl aplinkybių


KET XXIX. Eismo dalyvių pareigos įvykus eismo įvykiui (219-222 p.)


Turite klausimų? Prisijunkite ir rašykite komentaruose:

Tęsti toliau  
Komentarai

4 comments