4. 2. Kaip teisingai stabdyti automobilį?

Atsižvelgdamas į greitį, privalote laikytis tokio atstumo, kad neatsitrenktumėte į priekyje važiuojančią transporto priemonę, jeigu ji būtų stabdoma.

Tam reikia įvertinti sustojimo kelią, kuris susideda iš jūsų reakcijos laiko bei stabdymo kelio, kurį automobilis nuvažiuos nuo stabdžių pedalo paspaudimo iki visiško sustojimo.

Rekomenduojama, kad atstumas iki priekyje važiuojančios transporto priemonės būtų ne mažesnis kaip per dvi sekundes nuvažiuojamas atstumas arba ne mažesnis kaip pusė spidometro rodmens, paversto metrais. Pavyzdžiui, kai greitis 70 km/h, atstumas turi būti ne mažesnis kaip 35 m, jeigu eismo sąlygos nereikalauja kitaip.

Paaiškinimai:

Reakcijos laikas – kelias, kurį automobilis nuvažiuoja nuo to momento, kai vairuotojas pastebėjo kliūtį iki to momento, kai pradėjo stabdyti.

Stabdymo kelias – kelias, kurį automobilis nuvažiuoja nuo to momento, kai vairuotojas nuspaudžia stabdžių pedalą iki visiškai sustojo.

Sustojimo kelias – kelias, kurį automobilis nuvažiuoja nuo to momento, kai vairuotojas pastebėjo kliūtį iki visiškai sustojo.

Automobilio stabdymo kelias:


Turite klausimų? Prisijunkite ir rašykite komentaruose:

Tęsti toliau  
Komentarai

0 comments