8.0. Kokie būna kelio ženklai

Dėmesio! Visų kelio ženklų reikšmės išsamiai aprašytos kituose skyriuose


Kelio ženklai skirstomi į:

  • Įspėjamieji – įspėjantys vairuotoją apie būsimą pavojingą kelio ruožą, kuriuo važiuojant reikia imtis atitinkamų atsargumo priemonių.
  • Pirmumo – nurodantys vairuotojui važiavimo per nereguliuojamas sankryžas, važiuojamųjų dalių sankirtas arba siaurus kelio ruožus pirmenybę.
  • Draudžiamieji – ką nors draudžia arba tuos draudimus panaikina.
  • Nukreipiamieji
  • Nurodomieji – nustato arba panaikina tam tikrą eismo tvarką.
  • Informaciniai
  • Paslaugų
  • Papildomos lentelės – patikslina arba apriboja kelio ženklų, su kuriais jos naudojamos, galiojimą.

I. ĮSPĖJAMIEJI KELIO ŽENKLAI


II. PIRMUMO KELIO ŽENKLAI


III. DRAUDŽIAMIEJI KELIO ŽENKLAI


IV. NUKREIPIAMIEJI KELIO ŽENKLAI


V. NURODOMIEJI KELIO ŽENKLAI


VI. INFORMACINIAI KELIO ŽENKLAI


VII. PASLAUGŲ KELIO ŽENKLAI


VIII. PAPILDOMOS LENTELĖS


KINTAMOS INFORMACIJOS KELIO ŽENKLŲ PAVYZDŽIAI


KET Kelių eismo taisyklių 1 priedas: Kelio ženklai


Turite klausimų? Prisijunkite ir rašykite komentaruose:

Tęsti toliau  
Komentarai

0 comments