3. 1. Vairuotojo signalai

Mieste dažnai matome tokį reiškinį – automobilis stovi neleistinoje vietoje, įsijungęs avarinį šviesos signalą. Bet ar toks elgesys turi kažkokios prasmės? Ar avarinis apsaugos atleidžia nuo atsakomybės ar bet ją sumažina? O gal tik be reikalo atkreipia visų, tame tarpe ir policijos, dėmesį? Tai sužinosite šioje pamokoje. Bet iš pradžių – kokie apskritai yra automobilio įspėjamieji signalai, bei kada ir kaip juos naudoti?

Įspėjamieji signalai yra tokie:

 • Posūkių
 • Stabdžių (įsijungia paspaudus stabdžio pedalą)
 • Garso signalas
 • Žibintų perjunginėjimas
 • Avarinės šviesos signalizacija
 • Avarinio sustojimo ženklas (trikampis)
 • Signalai ranka (stop, posūkių)

Paveikslėlyje nurodyti du būdai informuoti apie posūkį į kairę.

Kada ir kaip važiuodamas privalote naudoti įspėjamuosius signalus?

 • Prieš pradėdamas važiuoti (posūkio)
 • Prieš sustodamas
 • Prieš persirikiuodamas (posūkio)
 • Prieš lenkdamas ir baigdamas lenkti (posūkio)
 • Prieš apvažiuodamas kliūtį ir baigdamas ją (posūkio)
 • Prieš apsisukdamas
 • Prieš sukdamas į kairę arba dešinę
 • Išvažiuodamas iš žiedinės sankryžos
 • Lenkiant automobilį galima atkreipti jo dėmesį perjunginėjant šviesas, o ne gyvenvietėse – naudojant garso signalą. Nebent tai trukdo kitiems.

Pradėdamas važiuoti nuo kelkraščio, automobilis privalo parodyti posūkio signalą. Tačiau tuo jis neįgyja pirmenybės ir turi praleisti visas keliu važiuojančias transporto priemones

 • Įspėjamieji signalai rodomi prieš manevrą ir baigiami rodyti iš karto po jo.
 • Jei pradedate rodyti signalą, neįgyjate pirmenybės.
 • Draudžiama kaip įspėjamąjį signalą naudoti tolimąsias šviesas, jeigu jos gali akinti kitus vairuotojus (net ir per galinio vaizdo veidrodį).

Kada reikia naudoti avarinę šviesos signalizaciją?

 • priverstinai sustojus ten, kur draudžiama stovėti
 • įvykus eismo įvykiui
 • tikrinančiam pareigūnui sustabdžius
 • sustojus tamsoje arba esant blogam matomumui
 • jei važiuojant tamsoje nedega bent viena galinė gabaritinė šviesa
 • kai automobilis velkamas
 • kai jus kas nors akina
 • kai norite perspėti kitus vairuotojus apie kliūtį arba pavojų

Paspaudę raudoną trikampio mygtuką prietaisų skydelyje, įjungsite avarinę šviesos signalizaciją. Tačiau ją galima naudoti tik išskirtiniais atvejais

 • Jei avarinė šviesos signalizacija neveikia, o automobilis stovi neleistinoje vietoje, reikia prieš jį pastatyti avarinio sustojimo ženklą (trikampį): gyvenvietėse – ne arčiau kaip 25 m atstumu, o ne gyvenvietėse – ne arčiau kaip 50 m atstumu nuo sustojusios transporto priemonės.
 • Gyvenvietėse garso signalą leidžiama naudoti tik tada, kai jis būtinas siekiant išvengti eismo įvykio.

Jei automobilis priverstinai sustojo neleistinoje vietoje, o avarinė signalizacija neveikia, būtina prieš automobilį pastatyti avarinio sustojimo ženklą.

Dėmesio! įjungta avarinė šviesos signalizacija neatleidžia nuo atsakomybės tada, kai pažeidžiate taisykles neesant būtinybei. Pavyzdžiui, jei pastatysite automobilį neleistinoje vietoje ir įjungsite avarinę šviesos signalizaciją, vis tiek galite gauti baudą.

Kada nereikia rodyti posūkių signalo?

Atrodo viskas paprasta: jei sukame į kairę arba į dešinę, lenkiame automobilį arba persirikiuojame, privalome rodyti posūkio signalą. Bet ar visada? Juk yra situacijų, kur taip darydami tik be reikalo suklaidinsime kitus eismo dalyvius.

Kelių eismo taisyklėse tik nurodyta, kad posūkio signalo nereikia rodyti įvažiuojant į sankryžą, kurioje eismas vyksta ratu (žiedinę sankryžą). Visa kita paslėpta po fraze „Signalą reikia rodyti taip, kad jis neklaidintų kitų eismo dalyvių“.

Taigi, štai tos situacijos, kuriose rodydami posūkio signalą, galite suklaidinti kitus eismo dalyvius. Jose posūkio rodyti nereikia:

1. Kai važiuojate keliu vingiu, nepriklausomai nuo jo kampo. Nes rodydami posūkį galite sudaryti klaidingą įspūdį, kad norite išsukti iš kelio arba sustoti. Tai galioja ir nesant vingio kelio ženklui.

Dėmesio: posūkį reikia rodyti prieš sankryžą ir sankryžoje, važiuojant pagrindiniu ar šalutiniu keliu, kai keičiasi jo kryptis.

113 Vingis į dešinę (Mažo spindulio arba riboto matomumo kelio vingis į dešinę pusę)

113 kelio ženklas „Vingis į dešinę (Mažo spindulio arba riboto matomumo kelio vingis į dešinę pusę)

2. Kai sukate į dešinę, bet prieš reikiamą posūkį yra dar vienas įsukimas į dešinę. Tokiu atveju kiti eismo dalyviai gali pagalvoti, kad sukate į artimiausią įsukimą į dešinę, o ne į tolimesnį, ir pradėti važiuoti iš jo arba į jį. Taip gali susidaryti pavojinga situacija ir įvykti avarija.

Taisyklėse neaprašyti, bet kelyje naudojami įspėjamieji signalai:

 • Padėkojimas. Jei norite padėkoti iš paskos įvažiuojančiam automobiliui – trumpam (maždaug dviem spragtelėjimams) įjunkite avarinės šviesos signalizaciją. Jei dėkojate iš priekio važiuojančiam automobiliui – galite pakelti ranką, kad jis pamatytų. Dėkojama paprastai tada, kai koks nors vairuotojas padarė jums paslaugą, pavyzdžiui, leido įvažiuoti į kiemą arba persirikiuoti į eismo juostą piko metu.
 • Leidimas važiuoti arba eiti. Jei leidžiate važiuoti priekyje esančiam automobiliui – 1-2 kartus greitai perjunkite šviesas iš trumpųjų į ilgąsias. Tik atsargiai, kad neapakintumėte priekyje važiuojančių automobilių. Taip pat galima tiesiog parodyti leidžiamą kryptį ranka, tai galioja ir praleidžiant pėsčiuosius. Šie signalai naudojami tada, kai kitas automobilis neturi pirmenybės važiuoti, o jūs jam leidžiate. Pavyzdžiui, stovėdami kelyje, sustojate praleisdami iš priešpriešinio eismo į kairę sukantį automobilį.

Kaip rodyti signalus ranka?

Jei automobilio signalai neveikia tinkamai arba visai neveikia, taip pat dviratininkams kelyje privalu rodyti signalus ranka:

Posūkio į kairę signalą atitinka į šoną ištiesta kairė arba į šoną ištiesta ir per alkūnę statmenai į viršų sulenkta dešinė ranka:

Posūkio į dešinę signalą atitinka į šoną ištiesta dešinė arba į šoną ištiesta ir per alkūnę statmenai į viršų sulenkta kairė ranka:

Stabdymo signalas rodomas aukštyn iškelta kaire arba dešine ranka:KET XI. Įspėjamieji signalai (81-93 p.)


Turite klausimų? Prisijunkite ir rašykite komentaruose:

Tęsti toliau  
Komentarai

1 comments