8. 1. Įspėjamieji kelio ženklai

Įspėjamieji kelio ženklai, įspėja vairuotoją apie būsimą pavojingą kelio ruožą, kuriuo važiuojant reikia imtis atitinkamų atsargumo priemonių.

Jeigu įspėjamieji kelio ženklai statomi kartu su papildoma lentele „Galiojimo zona į priekį“, ši lentelė nurodo, kokio ilgio yra pavojingas ruožas, kuris prasideda už 150–300 m (ne gyvenvietėse) arba už 50–100 m (gyvenvietėse) nuo įspėjamojo kelio ženklo pastatymo vietos.

Įspėjamieji ženklai yra šie:


Geležinkelis

101 Pervaža su užtvaru (Geležinkelio pervaža su pakeliamuoju užtvaru)

102 Pervaža be užtvaro (Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro)

138 Vienkelis geležinkelis (Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro per vienkelį geležinkelį)

139 Daugiakelis geležinkelis (Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro per dviejų ir daugiau kelių geležinkelį)140, 141, 142, 143, 144, 145 Artėjama prie pervažos (Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. (kuo mažiau brūkšnių, tuo arčiau pervažos esama, ženklai statomi kas 50 metrų)


Pavojai važiuojamojoje dalyje

105 Vaikai (Kelio ruožas prie vaikų įstaigos (mokyklos, žaidimų aikštelės ir panašiai), kur važiuojamojoje dalyje gali būti vaikų)

127 Pėsčiųjų perėja (Nurodomaisiais kelio ženklais „Pėsčiųjų perėja“ ir 1.13.1–1.13.3 ženklinimo linijomis arba tik nurodomaisiais kelio ženklais „Pėsčiųjų perėja“ pažymėta pėsčiųjų perėja)

128 Pėstieji (Kelio ruožas, kurio važiuojamąja dalimi (kelkraščiu) skersai arba išilgai kelio vaikšto pėstieji)

129 Dviratininkai (Įspėja apie kelio ruožą, į kurį dažnai įvažiuoja ar jį kerta dviratininkai)

130 Gyvulių pergina

131 Laukiniai gyvūnai (Įspėja apie kelio ruožą, kuriame yra didelė tikimybė, kad per kelią gali judėti laukiniai gyvūnai)

151 Greičio mažinimo priemonė (Įspėja apie kelyje įrengtą greičio mažinimo priemonę (kalnelį ir kitą)


Kelio darbai ir defektai

106 Darbai kelyje (Kelio ruožas, kuriame dirbama)


119 Slidus kelias (Kelio ruožas su slidesne negu prieš tai buvusiame ruože važiuojamąja dalimi)

120 Nelygus kelias (Kelio ruožas su važiuojamosios dalies nelygumais (kelio bangos, kalneliai, duobės, nesklandžios sandūros su tiltais ir kita))

121 Žvyras (Patobulintos dangos kelio ruožas, kuriame iš po ratų gali būti išsviesta žvyro, skaldos ir panašiai)

122 Pavojingas kelkraštis (Kelio ruožas su netvirtu, duobėtu kelkraščiu)

123 Susiaurėjimas (Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš abiejų pusių)

124 Susiaurėjimas iš dešinės (Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš dešinės pusės)

125 Susiaurėjimas iš kairės (Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš kairės pusės)

132 Krintantys akmenys (Kelio ruožas, kuriame galimos griūtys, nuošliaužos, krintantys akmenys)

146 Posūkio kryptis į dešinę (Važiavimo kryptis ribotai matomo, mažo spindulio kelio vingyje, kelio susiaurėjimo arba kelio remonto, statybos darbų vietoje)

147 Posūkio kryptis į kairę (Važiavimo kryptis ribotai matomo, mažo spindulio kelio vingyje, kelio susiaurėjimo arba kelio remonto, statybos darbų vietoje)

148 Eismo krypčių išsiskyrimas (Važiavimo kryptys T formos sankryžoje, kelių atsišakojime arba kelio remonto, statybos darbų vietoje)

149 Nukreipiamoji gairė (Kelio darbų vietoje žymi eismo juostos ribas ir važiavimo trajektoriją)

150 Provėžos (Kelio ruožas, kuriame yra išilginių nelygumų)


Sankryža

107 Sankryža (Lygiareikšmių kelių sankirta)


108 Sankryža su šalutiniu keliu (Pagrindinį kelią kerta šalutinis kelias)


109 Šalutinis kelias iš dešinės (Prie pagrindinio kelio iš dešinės pusės prisijungia šalutinis kelias)


110 Šalutinis kelias iš kairės (Prie pagrindinio kelio iš kairės pusės prisijungia šalutinis kelias)

111 Žiedinė sankryža (Sankryža, kurioje privaloma važiuoti ratu)

112 Šviesoforas (Sankryža, pėsčiųjų perėja arba kelio ruožas, kuriame eismas reguliuojamas šviesoforais)

126 Dvipusis eismas (Važiuojamosios dalies ruožo su priešpriešiniu eismu pradžia)

136 Daug eismo įvykių (Kelio ruožas, kuriame įvyksta daug eismo įvykių)


Vingiai

113 Vingis į dešinę (Mažo spindulio arba riboto matomumo kelio vingis į dešinę pusę)


114 Vingis į kairę (Mažo spindulio arba riboto matomumo kelio vingis į kairę pusę)


115 Vingiai (Kelio ruožas su mažo spindulio arba riboto matomumo vingiais. Pirmasis vingis į dešinę)

116 Vingiai (Kelio ruožas su mažo spindulio arba riboto matomumo vingiais. Pirmasis vingis į kairę)


Kiti pavojai

103 Pakeliamasis tiltas (Įspėja apie artėjimą prie pakeliamojo tilto)


104 Krantinė (Įvažiavimas į krantinę arba krantą)

117 Stati nuokalnė

118 Stati įkalnė

133 Šoninis vėjas

134 Lėktuvai (Kelio ruožas, virš kurio kyla arba leidžiasi lėktuvai)

135 Transporto grūstis (Kelio ruožas, kuriuo dėl transporto priemonių susigrūdimo sunku važiuoti)

137 Kiti pavojai (Kelio ruožas, kuriame yra kitais kelio ženklais nenumatytų pavojų)


KET 1 priedas, I. Įspėjamieji kelio ženklai (101 -151)


Turite klausimų? Prisijunkite ir rašykite komentaruose:

Tęsti toliau  
Komentarai

0 comments