2. 6. Kokias pareigas turi automobilio keleiviai?

Esame įpratę, kad motociklų, lengvųjų automobilių ar dar didesnių transporto priemonių vairuotojai turi žinoti daugybę kelių eismo taisyklių bei reikalavimų. Tačiau daug kas pamiršta, kad keleiviai, važiuodami automobiliu ar maršrutiniu transportu, taip pat turi pareigų, kurių privalo laikytis:

Vairuotojas turėtų informuoti keleivius apie jų pareigas ir pasirūpinti, kad jie jų laikytųsi.

Kaip išlipti ir įlipti į transporto priemonę?

  • Keleiviams leidžiama įlipti (išlipti) tik tada, kai automobilis visiškai sustoja.
  • Iš važiuojamosios dalies pusės keleiviams leidžiama įlipti į transporto priemonę (išlipti iš jos) tik tuo atveju, jeigu to padaryti neįmanoma iš šaligatvio ar kelkraščio pusės ir jeigu tai bus saugu, netrukdys kitiems eismo dalyviams.
  • Keleiviams draudžiama blaškyti vairuotojo dėmesį ir trukdyti jam vairuoti transporto priemonę.
  • Maršrutinio transporto laukite tik specialiose stotelėse, o jei jų nėra – ant šaligatvio ar kelkraščio. Iš transporto priemonės išlipkite tik tada, kai ji pilnai sustojo.

Kitos keleivių pareigos

  • Krovininio automobilio kėbule važiuojantiems asmenims draudžiama stovėti, sėdėti ant bortų, būti ant krovinio aukščiau už bortus.
  • Jei automobilį sustabdė policininkas, išlipti iš jo galite tik pareigūnui leidus. Stenkitės neišlipti ir neįlipti į automobilį važiuojamosios dalies pusėje.
  • Būdami važiuojančiame automobilyje stenkitės nekalbinti, netrukdyti vairuotojui, o jei kartais tenka važiuoti krovininio automobilio kėbule – nestovėkite jame, nesėdėkite ant bortų bei apskritai nebūkite aukščiau jų ar krovinio.

Policijai sustabdžius automobilį, jo keleiviams leidžiama išlipti tik pareigūnui leidus

Saugos diržų naudojimas

  • Važiuodami transporto priemone su įrengtais saugos diržais, vairuotojas ir keleiviai privalo juos užsisegti. Jeigu autobuse įrengti saugos diržai, priešais kiekvieną sėdynę, ant sėdynės arba šalia jos matomoje vietoje gali būti pavaizduotas informacinis ženklas „Užsisek saugos diržą“. Jeigu šio informacinio ženklo nėra, prieš pradedant važiuoti keleiviai apie reikalavimą naudotis saugos diržais turi būti informuojami žodžiu arba garso ir vaizdo priemonėmis.
  • Saugos diržas privalo būti užsegtas juosiant jį per petį ir per juosmenį arba kaip numatė transporto priemonės gamintojas.

  • Asmeniui, kuriam kompetentingos institucijos dėl rimtų medicininių priežasčių išdavė specialų pažymėjimą, leidžiama neužsisegti saugos diržo. Šiame pažymėjime turi būti nurodytas jo galiojimo laikas.

Toks ženklas autobuse informuoja, kad jam važiuojant privalote prisisegti saugos diržą

KET VII. Keleivių pareigos (49-54 p.)


Turite klausimų? Prisijunkite ir rašykite komentaruose:

Tęsti toliau  
Komentarai

0 comments