5. 6. Žiedinės sankryžos

Ar tikrai mokate važiuoti per žiedines sankryžas? Jei tai vienos juostos žiedas, paprastai niekam problemų nekyla. Tačiau jei žiedinėje sankryžoje yra dvi ar daugiau eismo juostų, klaidas dažnai daro net patyrę vairuotojai. Štai kaip iš tiesų reikėtų važiuoti per sankryžas, kuriose eismas vyksta ratu:

Ar tai apskritai žiedinė sankryža?

Kartais pasitaiko kelių susikirtimų, kurie primena žiedinę sankryžą. Tačiau iš tiesų žiedine sankryža laikoma tik ta, prie kurios įvažiavimo yra kelio ženklas „Žiedinė sankryža“ (KET 111) arba „Eismas ratu“ (KET 410). Tik jose reikia judėti ratu ir laikytis atitinkamų taisyklių:

111 kelio ženklas „Žiedinė sankryža“ (Sankryža, kurioje privaloma važiuoti ratu)

410 kelio ženklas „Eismas ratu“ (Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimi)

Ar praleisti žiede judančius automobilius?

Esame įpratę, kad kelias žiedinėje sankryžoje yra pagrindinis, todėl įvažiuodami į žiedą turime praleisti visas juo važiuojančias transporto priemones. Tačiau tai galioja tik tuomet, kai prie žiedinės sankryžos yra kelio ženklas „Duoti kelią“:

Kitu atveju vadovaujamasi dešinės pusės taisykle. Tai yra, kelią turi duoti tas, kas turi kliūtį iš dešinės. Taigi, jei stovite prie įvažiavimo į tokią sankryžą ir ja važiuoja automobilis, pirmenybę turite jūs, nes tik jūs neturite kliūties iš dešinės.

Pirmenybę turi žalias automobilis. Kadangi prieš žiedinę sankryžą nėra kelio ženklo "Duoti kelią", joje vadovaujamasi dešinės pusės taisykle. Motociklas turi kliūtį iš dešinės – žalią automobilį, todėl būtent automobilis važiuoja pirmas (nes jis neturi kliūties iš dešinės)

Kaip važiuoti žiedine sankryža?

  • Įvažiuoti į sankryžą reikia ta eismo juosta, iš kurios galite pasirinkti reikiamą išvažiavimą. Tai paprastai nurodoma prieš žiedinę sankryžą nurodytame kelio ženkle. Pavyzdžiui, jei iš pirmos juostos leidžiama išvažiuoti į pirmą ir į antrą išvažiavimą, o mums reikia į pirmą, turime važiuoti šia juosta.
  • Jei prieš sankryžą nenurodyta, iš kurios juostos į kurį išvažiavimą pateksime, išvažiuojant iš pirmos juostos, reikėtų įvažiuoti į pirmą juostą kelyje, iš antros juostos – į antrą ir taip toliau.
  • Jei prieš žiedinę sankryžą yra ženklas "Duoti kelią", įvažiuodami į ją, privalote praleisti transporto priemones, esančias žiedinėje sankryžoje.
  • Jei prieš žiedinę sankryžą nėra pirmumo ženklų, įvažiuodami į ją turite pirmenybę (nes ja važiuojančioms transporto priemonėms esate kliūtis iš dešinės). Važiuodami tokia sankryža privalote laikytis dešinės pusės taisyklės: įleisti į žiedinę sankryžą visas iš dešinės įvažiuojančias transporto priemones.

Ar reikia rodyti posūkio signalą?

  • Ne, jei įvažiuojate į žiedinę sankryžą.
  • Taip, jei išvažiuojate iš žiedinės sankryžos.
  • Taip, jei sankryžoje ar prieš ją persirikiuojate į kitą eismo juostą.

Kadangi prieš šią sankryžą nėra šalutinio kelio ženklo, duoti kelią turi mėlynas sankryža važiuojantis automobilis, nes raudonas jam yra iš dešinės (dešinės pusės taisyklė)

Naujo tipo žiedinės sankryžos

Miestuose atsiranda vis daugiau naujo tipo žiedinių sankryžų, kuriose iš pirmos juostos galima važiuoti ne tik į pirmą, bet ir į antrą išvažiavimą. Tuo tarpu iš antros juostos paprastai draudžiama važiuoti į pirmą išvažiavimą. Be to, neseniai Kaune įrengta pirmojo turbožiedinė sankryža, kurioje eismas vyksta dar greičiau ir saugiau.KET XVIII. Važiavimas per sankryžas (154-167 p.)

KET XI. Įspėjamieji signalai (81-93 p.)


Turite klausimų? Prisijunkite ir rašykite komentaruose:

Tęsti toliau  
Komentarai

0 comments