2. 12. Kelių eismo taisyklės pėstiesiems

Pėstieji, kaip ir vairuotojai, taip pat yra eismo dalyviai ir turi savo pareigas. Deja, pėstieji savo pareigas dažnai pamiršta ar net visai jų nežino. KET įpareigoja pėsčiuosius įvertinti eismo padėtį, praleisti specialųjį transportą su įjungtais švyturėliais, tamsiu paros metu dėvėti atšvaitus ar neštis žibintą, per gatvę eiti tik perėja, o jei jos nėra – pagal šaligatvių ar kelkraščių liniją. Jei pėsčiasis patenka į eismo įvykį ir jame nukenčia, privaloma kviesti policiją.

Kuria kelio puse reikia eiti?

 • Jei prie kelio nėra šaligatvio, galima eiti kelkraščiu arba važiuojamosios kelio dalies pakraščiu. Bet tik kairiąja kelio puse (prieš automobilių eismą) ir viena eile! Tik taip matysite automobilius ir prireikus, galėsite staigiai pasitraukti iš kelio. Naktį nepamirškite atšvaitų ar žibintų! Tas pats galioja kelkraščiu riedučiais, riedlentėmis, paspirtukais važiuojantiems pėstiesiems.
 • Asmenys, kurie kelkraščiu arba važiuojamosios dalies pakraščiu važiuoja neįgaliųjų vežimėliais, vedasi motociklą, mopedą, dviratį, traukia (stumia) rogutes ar vežimėlį, privalo judėti tik viena eile ir tik transporto priemonių judėjimo kryptimi.


Eidami pėsčiomis tamsiu paros metu, matomoje vietoje prisisekite atšvaitą, geriau kelis. Ypač tai galioja neapšviestuose keliuose

Atšvaitas tamsoje - privalomas

Tamsiai apsirengę žmonės vairuotojams yra praktiškai nepastebimi. Pėsčiasis su atšvaitu pastebimas iš penkis kartus didesnio atstumo nei neturintis atšvaito. Todėl:

 • Pėstieji, eidami neapšviestu kelkraščiu arba važiuojamosios dalies kraštu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, privalo neštis šviečiantį žibintą arba vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba būti prie drabužių prisisegę kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje atšvaitą.
 • Traukiamas (stumiamas) platesnis kaip 1 m vežimėlis turi būti su atšvaitais: kairėje vežimėlio pusėje iš priekio – baltu, o iš galo – raudonu.

Kaip pereiti per gatvę?

 • Įžengti į važiuojamąją dalį pėstiesiems galima tik po to, kai jie įvertina artėjančios transporto priemonės greitį ir įsitikina, kad automobilis spės sustoti. Perėja nesuteikia visiškos pirmenybės – pėstysis pats turi įvertinti ar vairuotojas jį pastebi, ar spės sustoti, ypač jei yra slidu. Eidamas per kelią, sudarytą iš daugiau nei vienos eismo juostos viena kryptimi, pėstysis turi įsitikinti, kad jį praleidžia ne tik pirma eismo juosta važiuojantis vairuotojas, bet ir kitose juostose ta pačia kryptimi lekiantys automobiliai. Šviesiu paros metu daugiausiai pėsčiųjų sužalojama būtent tokiomis aplinkybėmis.
 • Pereiti per gatve galima tik per pėsčiųjų, požemine arba virš kelio esančia perėja.
 • Jei perėjos nėra, kelią galima pereiti sankryžose pagal šaligatvių arba kelkraščių liniją.
 • Kai matomumo zonoje perėjos ar sankryžos nėra, galima eiti per kelią stačiu kampu į abi puses gerai apžvelgiamose vietose, tačiau tik įsitikinus, kad eiti saugu ir nebus trukdoma transporto priemonėms.
 • Tamsoje einant per kelią, rekomenduojama neštis šviečiantį žibintą, vilkėti ryškiaspalvę liemenę arba matomoje vietoje būti prisisegus atšvaitą.
 • Jei yra įrengti šviesoforai su pėsčiojo simboliu, reikia vadovautis jų signalais. Jei nėra – vadovautis bendraisiais šviesoforais.
 • Įžengti į kelią galima tik įsitikinus, kad visos transporto priemonės jus praleidžia.
 • Draudžiama stoviniuoti ant kelio. Jei nespėjote pereiti gatvės, reikia sustoti saugumo salelėje ar ant esamos/įsivaizduojamos skiriamosios linijos.
 • Pėstieji, prieš įžengdami į važiuojamąją dalį ir eidami ja, turi vengti bet kokių veiksmų (naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis ir panašiai), kurie atitrauktų jų dėmesį nuo aplinkos ir eismo situacijos kelyje stebėjimo ir trukdytų įsitikinti, kad eiti saugu.

Išlipus iš autobuso negalima eiti per gatvę pro autobuso priekį

Išlipus iš maršrutinio transporto jokiu būdu negalima eiti per gatvę pro autobuso ar troleibuso priekį, nes tada pėsčiojo nemato kitų automobilių vairuotojai, o iš stotelės pajudėjusi transporto priemonė gali užkliudyti į gatvę išbėgusį žmogų. Laukiantiems autobuso ar troleibuso patariama nestoviniuoti prie perėjos, nes tai gali suklaidinti kitus vairuotojus.

Kaip praleisti specialųjį transportą?

 • Jei artėja specialioji transporto priemonė (policija, greitoji, ugniagesiai ar kita) su įjungtais mėlynais ir/ar raudonais švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais, nepradėkite eiti per kelią, o jei jau pradėjote – kuo greičiau pasitraukite iš kelio.

Jei prie pėsčiųjų perėjos, per kurią einate, artėja specialusis transportas su įjungtais mėlynos ir/ar raudonos spalvos švyturėliais ir specialiais garso signalais, kuo greičiau pasitraukite nuo kelio

Ką daryti, kai pareigūnas stabdo?

 • Pėsčiasis privalo sustoti, kai tikrinantis pareigūnas ar reguliuotojas duoda signalą – mojuoja reguliuotojo lazdele ar skrituliu su raudonu atšvaitu, nukreiptu į eismo dalyvį, arba per garsiakalbį liepia sustoti.
 • Norėdamas atkreipti eismo dalyvių dėmesį, tikrinantis pareigūnas ar reguliuotojas gali duoti signalą švilpuku.

Pėstiesiems draudžiama:

 • Eiti per kelią, kuriame yra atitvarai;
 • Eiti per kelią, kuriame yra skiriamoji juosta (išskyrus sankryžas ir perėjas);
 • Eiti už stovinčios transporto priemonės ar kitos kliūties, neįsitikinus, kad nėra artėjančių transporto priemonių;
 • Eiti skiriamąja juosta arba greta jos;
 • Eiti dviračių juosta;
 • Pasišalinti iš eismo įvykio, jei pėsčiasis su juo susijęs;
 • Važiuoti riedučiais, riedlentėmis, paspirtukais važiuojamąja dalimi.

Paaiškinimas:

Skiriamoji juosta – gretimas važiuojamąsias dalis skiriantis konstrukcinis kelio elementas (apželdintas veja, želdiniais arba su kelio danga), kur transporto priemonėms draudžiama važiuoti, sustoti ir stovėti.

Kaip turi eiti organizuotos grupės?

 • Organizuotai pėsčiųjų grupei eiti važiuojamąja dalimi leidžiama kolona ne daugiau kaip 4 eilėmis kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto ir tik transporto priemonių judėjimo kryptimi. Kolonos priekyje ir gale iš kairės pusės turi eiti lydintys asmenys, vilkintys ryškiaspalves liemenes su šviesą atspindinčiais elementais. Tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui organizuotai pėsčiųjų grupei eiti važiuojamąja dalimi draudžiama.

 • Organizuotą vaikų iki 16 metų grupę vesti leidžiama tik šaligatviais arba pėsčiųjų takais, o ten, kur jų nėra, – ir kelkraščiu, bet tik šviesiuoju paros metu, kai matomumas geras, ne daugiau kaip 2 eilėmis prieš transporto priemonių judėjimo kryptį (kai tai saugu) ir lydimą ne mažiau kaip 2 suaugusiųjų (ne jaunesnių kaip 21 metų). Lydintys asmenys turi eiti kolonos priekyje ir gale ir vilkėti ryškiaspalves liemenes su šviesą atspindinčiais elementais.

 • Rekomenduojama ryškiaspalves liemenes su šviesą atspindinčiais elementais vilkėti visiems kelkraščiu einantiems organizuotos grupės vaikams.

Kelio ženklai:

534.Pėsčiųjų perėja (Perėjimo per kelią vieta)

535. Požeminė pėsčiųjų perėja

537. Pėsčiųjų perėja virš kelio

310. Pėsčiųjų eismas draudžiamas (Draudžiama pėstiesiems judėti ta kelio puse, kurioje pastatytas kelio ženklas)

Pėsčiųjų eismas draudžiamas

412. Pėsčiųjų takas (Takas skirtas tik pėstiesiems. Kai takas eina išilgai kelio, pėstieji privalo eiti tik juo)

Pėsčiųjų takas

413. Pėsčiųjų ir dviračių takas (Leidžiama eiti pėstiesiems ir važiuoti dviračiais)

Pėsčiųjų ir dviračių takas413 Pėsčiųjų ir dviračių takas (Leidžiama eiti pėstiesiems ir važiuoti dviračiais. Jeigu dviračio ir pėsčiųjų simboliai kelio ženkle yra ne vienas po kitu, o vienas šalia kito ir skiriami vertikaliu baltu brūkšniu, eismo dalyviai privalo naudotis ta tako puse, kuri jiems skirta (parodyta kelio ženkle))

Pėsčiųjų ir dviračių takas

KET VI. Pėsčiųjų pareigos (36-48 p.)


Turite klausimų? Prisijunkite ir rašykite komentaruose:

Tęsti toliau  
Komentarai

0 comments